Optagelse

Optagelse

Er du en af Danmarks skarpeste og mest kritiske jurastuderende?

Så har du muligheden for at deltage i et enestående kursus med fokus på nogle af retsstatens grundpiller. Justitia og Danske Advokater optager ca. 25 studerende til et kursus i frihedsrettigheder, retssikkerhed og demokrati. På kurset vil du modtage undervisning af landets førende eksperter, praktikere og forskere inden for menneskeret, offentlig ret mm, og du vil lære at debattere og finde svar på spørgsmål som: Hvordan vi skal balancere hensynet til sikkerhed, kriminalitetsbekæmpelse, social sammenhængskraft over for hensynet til borgernes rettigheder og retssikkerhed? Hvordan den øgede terrortrussel påvirker demokratiet og grundlæggende frihedsrettigheder? Og hvordan det danske demokrati historisk har udviklet sig i lyset af tidens trusler.

Adgangskrav

Akademiet er for kandidatstuderende på alle Danmarks juridiske uddannelser.

Kursus i din fritid

For at kurset ikke kommer til at forstyrre dine studier, vil undervisningen på Justitia Akademi finde sted i weekenderne. Semestret følges op med et sommerkursus, hvor du også vil møde de kommende jurastuderende på efterårssemesteret.

Forårssemesteret løber over 3 weekender i foråret 2018:

  • 2.-3. februar
  • 2.-3. marts
  • 6.-7. april

Hvor finder kurset sted:

Justitia Akademi afholdes hos Danske Advokater i Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København V

Økonomi

Undervisning, materialer og forplejning betales af Justitia og Danske Advokater.

Eventuelle transportudgifter, udgifter til overnatning mm finansieres af de studerende selv.

Sådan bliver du en af de udvalgte

Skriv en ansøgning med navn, CV, uddannelse, alder, karakterer, anbefalinger og en uddybning af:

  1. Hvorfor du er interesseret i akademiet?
  2. Hvorfor skal vi netop vælge dig?

Send ansøgningen til:

Justitia, justitiaakademi@justitia-int.org, og mærk ansøgningen ”Justitia Akademi”

Der er lukket for ansøgninger til forårssemesteret 2019. 

Der åbnes for ansøgninger til efterårssemesteret 2019 i maj.