Optagelse

Optagelse

Er du en af Danmarks skarpeste og mest kritiske jurastuderende?

Så har du muligheden for at deltage i et enestående kursus med fokus på nogle af retsstatens grundpiller. Justitia og Danske Advokater optager ca. 25 studerende til et kursus i frihedsrettigheder, retssikkerhed og demokrati til efterårssemesteret 2018. På kurset vil du modtage undervisning af landets førende eksperter, praktikere og forskere inden for menneskeret, offentlig ret mm, og du vil lære at debattere og finde svar på spørgsmål som: hvordan vi skal balancere hensynet til sikkerhed, kriminalitetsbekæmpelse, social sammenhængskraft over for hensynet til borgernes rettigheder og retssikkerhed? Hvordan den øgede terrortrussel påvirker demokratiet og grundlæggende frihedsrettigheder? Og hvordan det danske demokrati historisk har udviklet sig i lyset af tidens trusler.

Se det foreløbige program for efteråret 2018

Adgangskrav

Akademiet er for kandidatstuderende på alle Danmarks juridiske uddannelser.

Kursus i din fritid

For at kurset ikke kommer til at forstyrre dine studier, vil undervisningen på Justitia Akademi finde sted i weekenderne. Semestret følges op med et sommerkursus, hvor du også vil møde de kommende jurastuderende på efterårssemesteret.

Efterårssemesteret løber over fire weekender i efteråret 2018:

  • 1. September 2018 – 2. September 2018
  • 29. September 2018 – 30. September 2018
  • 27. Oktober 2018 – 28. Oktober 2018
  • 24. November 2018 – 25. November 2018

Hvor finder kurset sted:

Justitia Akademi afholdes hos Danske Advokater i Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København V

Økonomi

Undervisning, materialer og forplejning betales af Justitia og Danske Advokater.

Eventuelle transportudgifter, udgifter til overnatning mm finansieres af de studerende selv.

Sådan bliver du en af de udvalgte

Skriv en ansøgning med navn, CV, uddannelse, alder, karakterer, anbefalinger og en uddybning af:

  1. Hvorfor du er interesseret i akademiet?
  2. Hvorfor skal vi netop vælge dig?

Send ansøgningen til:

Justitia, justitiaakademi@justitia-int.org, og mærk ansøgningen ”Justitia Akademi”

Vi åbner op for ansøgere til forårsholdet 2019 i november 2018.