Undervisere

Her kan du se et lille udvalg af de mere prominente personer, som har undervist på Justitia Akademi på de første år.

Henrik Stevnsborg

Professor ved Juridisk Fakultet på Københavns Universitet.

Han arbejder med retshistorie og forsker aktuelt i politiret. Aktuelt forsker han i dansk politis udvikling fra 1945-2007.

Stevnsborg underviste i 2023 på Justitia Akademi i retsstatens grundpiller i historisk belysning.

Steen Schaumburg-Müller

Professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.

Han beskæftiger sig primært med medielov og retsfilosofi med fokus på grundlæggende rettigheder og internationale menneskerettigheder.

Schaumburg-Müller gæstede Justitia Akademi i 2023, hvor han underviste i retsstatens aktuelle udfordringer.

Rosa Lund

Medlem af Folketinget for Enhedslisten (Ø), bl.a. ligestillings- og retsordfører.

Hun er cand.soc. i jura fra Københavns Universitet og har været folketingspolitiker siden 2019.

Lund gæstede Justitia Akademi i 2023, hvor hun fortalte om sit syn på retsstaten og den aktuelle retspolitik

Mariam Khalil

Formand for Foreningen af Offentlige Anklagere

Hun er advokat og specialanklager hos National Enhed for Særlig Kriminalitet

Khalil besøgte Justitia Akademi i 2023, hvor hun fortalte om forholdet mellem domstolene, anklagemyndigheden, politiet og forsvarerne

Morten Løkkegaard

Medlem for Europaparlamentet for Venstre (V).

Han er uddannet journalist for Danmark Journalisthøjskole og har tidligere arbejdet som TV-vært. Han blev første gang EU-parlamentariker i 2009.

Løkkegaard fortalte på Justitia Akademi i 2023 om Danmarks aktuelle rolle i EU-samarbejdet.

Anders Sparholt Jørgensen

Afdelingschef i Lovafdelingen ved Justitsministeriet.

Han er uddannet jurist fra Københavns Universitet samt ved New York University og Harvard.

Sparholt Jørgensen underviste i 2023 på Justitia Akademi om embedsværket rolle i lovgivningsprocessen.

Johanne Schmidt-Nielsen

Generelsekretær for Red Barnet og tidligere Folketingsmedlem for og leder af Enhedslisten (Ø).

Gennem sit politiske virke har hun særligt arbejdet med udsathed, uddannelse, ligestilling, udlændinge og integration.

Schmidt-Nielsen bidrog i 2023 til Justitia Akademi med et oplæg om, hvorfor arbejdet med børns rettigheder vigtigt.

 

Christine Sørensen

Head of Government Affairs and Public Policy at Google.

Sørensen gæstede akademiet i foråret 2022 og fortalte med et oplæg om regulering af sociale medier.

Mads Pramming

Advokat Mads Pramming har gjort sig bemærket ved at føre sager for både Godhavnsdrengene og de grønlandske ’eksperimentbørn’. Han bliver drevet af at hjælpe de mennesker, som han mener, staten har svigtet. Og sagerne er så principielle, at han føler sig som en vinder, uanset hvad udfaldet i retten er.

Han gæstede akademiet i foråret 2022 og fortalte om hans erfaringer med whistleblowere.

Vincent Hendricks

Vincent Fella Rune Møller Hendricks er en dansk-amerikansk dr.phil., ph.d. og professor i formel filosofi ved Københavns Universitet, grundlægger og leder af Center for Information og Boblestudier sponsoreret af Carlsbergfondet.

Han gæstede akademiet i foråret 2022 og fortalte om hans forskning indenfor sociale medier.

Pernille Boye Koch

Pernille Boye Koch er Forskningschef, Institut for Menneskerettigheder. Hun har en ph.d. fra Københavns Universitet og har arbejdet i Universitetsregi i en årrække. Herudover har hun i en kortere perioden været i Folketinget for Radikale Venstre.

Hun gæstede akademiet i foråret 2022 og fortalte om embedsværkets rolle i den danske retsstat.

Anders Sparholt Jørgensen

Anders Sparholt Jørgensen er afdelingschef i Lovafdelingen Justitsministeriet.

Han gæstede akademiet i foråret 2022 og fortalte arbejdet i Justitsministeriets og særligt om samspillet mellem embedsmænd og politikere.

Anette Høyrup

Anette Høyrup er chefjurist i Forbrugerrådet Tænk og arbejder med rettigheder indenfor databeskyttelse, markedsføring og it-sikkerhed - herunder sundheds-it og kunstig intelligens. Herudover er hun medlem af Dataetisk Råd og Dansk Standard.

Anette gæstede vinterakademiet i 2022 og fortalte om  digitalisering i et brugerperspektiv.

Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Folketingspolitiker for SF. Lisbeth Bech-Nielsen er ordfører for finans, erhverv samt IT.

Lisbeth gæstede vinterakademiet 2022 og holdt oplæg om hendes erfaringer med digitalisering fra den politiske vinkel.

Karen Dyekær

Karen Dyekjær er advokat. Karen er medlem af Retsplejerådet og har deltaget i udformningen af de betænkninger, der under hovedoverskriften Reform af den Civile retspleje ligger til grund for de senere års lovændringer.

Karen underviser på Syddansk Universitet og har tidligere undervist på og senest fungeret som censor ved Københavns Universitet og CBS i mange år.

Bjarne Steensbeck

DR-journalist Bjarne Steensbeck, der til dagligt er politisk analytiker hos DR Nyheder. Og har besiddet en lag række prominente journalistiske stillinger i det danske medielandskab.

Søren Pind

Tiligere kommunal- og folketingspolitiker for Venstre.

Søren Pind har været uddannelses- og forskningsminister og justitsminister.

Siden 2018 er Søren Pind arbejdende bestyrelsesformand for Danish Cyber Defence og fast skribent for Berlingske Tidende.

Søren gæstede akademiet i foråret 2021 og gav hans bud på retsstatens stilling anno 2021.

Pelle Dragsted

Politisk rådgiver for Enhedslisten og forfatter til bogen Nordisk Socialisme.

Pelle Dragsted er en dansk venstrefløjspolitiker, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, valgt i 2015 i Københavns Storkreds.

Pelle gæstede akademiet i 2021 og fortalte om 70’ernes totalitarisme med udgangspunkt i hans bog Nordisk Socialisme.

Jonas Christoffersen

Partner, Offersen og Christoffersen

Jonas Christoffersen har en usædvanlig bred erhvervsmæssig baggrund og er en af Danmarks absolut førende specialister i menneskerettigheder. Jonas Christoffersen er advokat og partner i advokatvirksomheden Offersen & Christoffersen. dr.jur., tidligere konstitueret landsdommer og fra 2009 til 2020 direktør for Institut for Menneskerettigheder.

Jonas har gæstet akademit ved adskillige lejligheder med forskelligt input.

Christina Egelund

Ved siden af akademiet er Christina Public affairs director i Rud Pedersen. Herudover er hun fhv. MF og gruppeformand (LA).

Christina har både gæstet akademiet som oplægsholder og har ledet akademiet i en periode.

Karsten Lauritzen

Medlem af Folketinget for Venstre siden 13. november 2007 og I perioden fra d. 28. juni 2015 til 27. juni 2019 var han skatteminister i Regeringen Lars Løkke Rasmussen II. Tidligere var han partiets retsordfører.

Karsten Lauritzen gæstede akademiet til en snak om han erfaringer fra ministeriet.

Jesper Tynell

Journalist, Orientering, P1, forfatter

Uddannet: cand.mag. i historie (RUC 2001), cand.comm. (RUC 2001)

Rasmus Kiefer-Kristensen

Statsadvokat

Fhv. leder, EMRK Task Forcen, kontorchef, Forebyggelseskontoret, Justitsministeriet, ekstern lektor, Københavns Universitet

Bjørn Bisserup

Forsvarschefen hedder Bjørn Ingemann Bisserup. Han er general og øverste chef for Forsvaret. Sammen med Viceforsvarschefen udgør han Forsvarets øverste ledelse. Forsvarschefen refererer direkte til Forsvarsministeren og er Forsvarsministerens militærfaglige rådgiver.

Mød ham på tredje weekend på Justitia Akademis forårssemester 2019.

Jens Teilberg Søndergaard

Afdelingschef for Justitsministeriets Lovafdeling.

Jens Teilberg Søndergaard er afdelingschef for Justitsministeriets lovafdeling og har gennemgående kendskab til retsstatens lovprocesser.

Niels Fenger

Ombudsmand

Niels Fenger er en dansk jurist, professor dr.jur. i forvaltningsret og fhv. landsdommer (Østre Landsret), som siden 1. december 2019 har været Folketingets Ombudsmand (pr. januar 2021).

Clement Kjersgaard

Clement Behrendt Kjersgaard er en dansk tv-vært, skribent og foredragsholder. Han er kendt som tv-vært på adskillige aktualitetsprogrammer og talkshows på DR, herunder Vi ses hos Clement fra 2014.

Søren Bendixen

Søren Bendixen er DR's Afrika-korrespondent.

Han rejser fra nord til syd, øst til vest på det enorme kontinent. Han leverer reportager og analyser fra Afrika til Horisont, 21Søndag, TV Avisen, Radioavisen, P1 Morgen og dr.dk.

Søren Bendixen er født i 1975 og uddannet journalist i år 2000.

Han har arbejdet på TV2 Nyhederne, Nordisk Film og Bastard Film, inden han begyndte i DR.

Han har været journalist og redaktør på 21Søndag, Asien-korrespondent fra 2010-2014 og nyhedsvært på DR2 fra 2014-2015. Derefter var han redaktør på DR1-programmet Horisont, inden han blev DR's første Afrika-korrespondent i 2017.

 

Finn Borch Andersen

Chefen for PET
Finn Borch Andersen blev den 1. januar 2016 udnævnt PET-chef.

Han blev den 1. juni 2015 konstitueret i stillingen som PET-chef.

Jon Stokholm

Jon Ulrik Stokholm er en dansk højesteretsdommer.

Han blev cand. jur. 1975, blev beskikket som advokat 1978. Han fik møderet for Landsret 1978, møderet for Højesteret 1983, blev beneficeret 1991 og var medarbejder ved Kammeradvokaturen 1975-80. Dernæst var han medarbejder i Advokatfirmaet Niels Th. Kjølbye & Co. 1980-83, medindehaver 1984-85, medindehaver af Advokatfirmaet Poulsen, Vestergaard, Cadovius & Stokholm 1985-90 og medindehaver af Lind & Cadovius Advokataktieselskab 1990-2003, indtil Stokholm i 2003 blev udnævnt til højesteretsdommer.

Børge Dahl

Børge Dahl fratrådte i 2014 en af rigets fornemste juridiske stillinger som præsident for Højesteret og øverste repræsentant for den dømmende magt. Inden han i 1996 blev højesteretsdommer, havde han i 15 år været professor og institutleder ved CBS, Handelshøjskolen i København, og tidligere kandidatstipendiat og lektor ved Københavns Universitet.

Børge Dahl skal intruducere deltagerne på Justitia Akademi for samspillet mellem jura og politik. 

Henrik Øe

Den 7. oktober 2015 tiltrådte Henrik Øe som en af de 11 generaladvokater ved EU-domstolen. Han er tidligere Forbrugerombudsmand og har ydermere arbejdet som både fuldmægtig og chefkonsulent på EU-kontoret, hvorfra en stor del af hans ekspertise omkring EU-ret kommer. Henrik har været ekstern lektor i EU-konkurrenceret ved Københavns Universitet.

Henrik skal introducere de studerende for arbejdet som generaladvokat og dennes rolle i ved EU-Domstolen.

Henrik Rothe

Retspræsident ved Sø- og Handelsretten, cand.jur. fra Københavns Universitet i 1974, advokat amtsfuldmægtig i Vestsjællands Statsamt 1974-75, sekretariatsleder Amtsankenævnet i Vestsjælland 1975-78, dommerfuldmægtig, retsassessor ved Retterne i Næstved, Korsør, Sorø og Østre Landsret 1978-89, dommer i Slagelse 1989-95, generalsekretær i Det Danske Advokatsamfund fra 1995-2009.

Henrik Rothe skal fortælle om hans erfaringer med anvendelse af sagkyndige dommere i Sø- og Handelsretten.

Poul Bostrup

Poul Bostrup er retsformand i landsskatteretten. Han er cand.jur fra 1983 og arbejdede som fuldmægtig i Skatteministeriet i 1983-1985, ansat og senere partner hos Advokaterne Bredgade 3 i 1985-1992, drev selvstændig advokatvirksomhed 1992-2015, hvor han blev retsformand i Landsskatteretten. Poul førte som advokat en lang række principielle skattesager  og var medlem af Advokatrådets Skatteudvalg i en årrække, herunder 2009-2015 hvor han var formand for udvalget.

Poul Bostrup skal introducere de akademistuderende til retssikkerhed på skatteområdet.

Jørgen Steen Sørensen

Højesteretsdommer

Jørgen Steen Søren, var fra 2007 til 2012 Rigadvokat, hvorefter han afløste Hans Gammeltoft-Hansen som Folketingets ombudsmand.

Jørgen skal introducere de studerende, til arbejdet som Folketingets ombudsmand, samt selve institutionen rolle i demokratiet.

Jacob Mchangama

Direktør i tænketanken Justitia.

Jacob er direktør i Justitia og har udover sin cand.jur en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering fra European Inter University Centre med ophold i Venedig og Strasbourg.