Undervisere

Undervisere

Her kan du se et lille udvalg af de personer, som vil undervise på Justitia Akademis efterårsprogram 2018

SE DET FULDE PROGRAM

Børge Dahl

Børge Dahl fratrådte i 2014 en af rigets fornemste juridiske stillinger som præsident for Højesteret og øverste repræsentant for den dømmende magt. Inden han i 1996 blev højesteretsdommer, havde han i 15 år været professor og institutleder ved CBS, Handelshøjskolen i København, og tidligere kandidatstipendiat og lektor ved Københavns Universitet.

Børge Dahl skal intruducere deltagerne på Justitia Akademi for samspillet mellem jura og politik. 

Henrik Øe

Den 7. oktober 2015 tiltrådte Henrik Øe som en af de 11 generaladvokater ved EU-domstolen. Han er tidligere Forbrugerombudsmand og har ydermere arbejdet som både fuldmægtig og chefkonsulent på EU-kontoret, hvorfra en stor del af hans ekspertise omkring EU-ret kommer. Henrik har været ekstern lektor i EU-konkurrenceret ved Københavns Universitet.

Henrik skal introducere de studerende for arbejdet som generaladvokat og dennes rolle i ved EU-Domstolen.

Henrik Rothe

Retspræsident ved Sø- og Handelsretten, cand.jur. fra Københavns Universitet i 1974, advokat amtsfuldmægtig i Vestsjællands Statsamt 1974-75, sekretariatsleder Amtsankenævnet i Vestsjælland 1975-78, dommerfuldmægtig, retsassessor ved Retterne i Næstved, Korsør, Sorø og Østre Landsret 1978-89, dommer i Slagelse 1989-95, generalsekretær i Det Danske Advokatsamfund fra 1995-2009.

Henrik Rothe skal fortælle om hans erfaringer med anvendelse af sagkyndige dommere i Sø- og Handelsretten.

Poul Bostrup

Poul Bostrup er retsformand i landsskatteretten. Han er cand.jur fra 1983 og arbejdede som fuldmægtig i Skatteministeriet i 1983-1985, ansat og senere partner hos Advokaterne Bredgade 3 i 1985-1992, drev selvstændig advokatvirksomhed 1992-2015, hvor han blev retsformand i Landsskatteretten. Poul førte som advokat en lang række principielle skattesager  og var medlem af Advokatrådets Skatteudvalg i en årrække, herunder 2009-2015 hvor han var formand for udvalget.

Poul Bostrup skal introducere de akademistuderende til retssikkerhed på skatteområdet.

Jørgen Steen Sørensen

Jørgen Steen Søren, var fra 2007 til 2012 Rigadvokat, hvorefter han afløste Hans Gammeltoft-Hansen som Folketingets ombudsmand. En stilling som han besidder i dag.

Jørgen skal introducere de studerende, til arbejdet som Folketingets ombudsmand, samt selve institutionen rolle i demokratiet.