Program forår 2024

Nedenfor kan du se programmet for foråret 2024

Der kan forekomme ændringer og tilføjelser løbende. Gæster og oplægsholdere anføres på programmet i takt med, at vi får aftaler på plads.

Weekend 1: Retsstatens grundpiller og dens tilstand

2. marts - 3. marts

Hvad bygger retsstaten på, og hvordan står det til med retsstaten i Danmark? Er alt godt, eller trænger den til et serviceeftersyn, og hvad bør vi i den forbindelse fokusere på? Flere grundrettigheder, øget gennemsigtighed eller flere sanktioner, når noget går galt?

Lørdag d. 2. marts 2024

Retsstatens grundpiller

Hvordan står det til med retsstaten i Danmark og hvad bygger retsstaten på? Er alt godt, eller trænger den til et serviceeftersyn, og hvad bør vi i den forbindelse fokusere på? Flere grundrettigheder, øget gennemsigtighed, flere sanktioner, når noget går galt, en ændret organisering af staten og statsinstitutionerne eller noget helt 27? 

9.30 Ankomst, registrering og morgenmad
10.00 Velkomst og introduktion til akademiet 

Birgitte Arent Eiriksson, direktør, Justitia, og Louise Marie Jespersen, leder af Justitia Akademi 

10.30 Hvad er retssikkerhed og hvorfor er det vigtigt

v/ Birgitte Arent Eiriksson, Direktør Justitia

11.45 Pause
12.00 Domstolsprøvelse af forvaltningsakter

v/ Rasmus Grønved Nielsen, Lektor ved Københavns Universitet

13.15 Frokost
14.15 Borgernes frelsende engel – Statsret mod forvaltning og justits

v/ Landsdommer Bertil Frosell

15.30 Pause og kage

15.50 Retspolitik – Juraen grundpiller set fra en politikers perspektiv

v/ Steffen Larsen (LA), formand for Folketingets Retsudvalg.

17:00 Refleksion over dagens temaer i grupper

v/ Louise Marie Jespersen, leder af Justitia Akademi 

17.30 Et glas inden middagen
18.00 Middag
19.00 Tak for i dag

Søndag d. 3. marts 2024

9.30 Ankomst, registrering og morgenma
10.00 Advokatens rolle i retsstaten

v/ Eddie Omar Rosenberg Khawaja, Advokat (H)

11.15 Pause
11.30 Justitsministeriets rolle i retsstaten

v/ Anders Sparholt Jørgensen, Afdelingschef i Lovafdelingen, Justitsministeriet

12.45 Frokost

13.45 Godt klædt på til at deltage i den offentlige debat, Debatøvelse

v/ Lars Hvidberg, Storykonsulent, underviser og talerådgiver

15.45 Tak for idag.

 

 

Weekend 2: Børn og unges retssikkerhed og socialt udsatte

6. - 7. april 2023

 

Lørdag d. 6. april 

Børn og unges rettigheder 

Hvordan behandler vi børn i det sociale system? Hvilke muligheder har børnene selv for at blive hørt og få indflydelse i egen sag? Og hvilke redskaber har sagsbehandlere, jurister og andre fagpersoner til at skabe de bedst mulige rammer for et godt og trygt børneliv?

Den 1. januar 2024 trådte Barnets lov i kraft. Loven er en hovedlov, der samler reglerne for særlig støtte til børn ét sted – uanset om støttebehovet har afsæt i sociale problemer, en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre udfordringer.  Loven giver børn en række rettigheder – nogle er nye, andre kender vi fra tidligere lovgivning. Blandt andet giver loven børn partsstatus i egen sag for børn ned til ti år og lægger op til en bedre inddragelse af børn i egen sag.

På forårets temadag Børn som rettighedshavere sætter vi fokus på ’Barnets lov i praksis’. Vi ser på de nye rettigheder og muligheder som Barnets lov giver, på lovens begrænsninger og på hvilke udfordringer og dilemmaer, der kan opstå, når loven skal implementeres og administreres til barnets bedste. Vi arbejder med temaet fra både et juridisk, børne- og psykologfagligt perspektiv og inddrager både teori og praksis. Det kan fx være børne- og psykologfaglige overvejelser om, hvad, der skal til for at sikre den gode inddragelse af børn i bestemte aldersgrupper, hvilke processuelle skridt, der er mest hensigtsmæssige, når man overvejer at anbringe et barn udenfor hjemmet og hvordan man sikrer, at barnet kender sine rettigheder.

9.30 Ankomst, registrering og morgenmad
10.00 Velkomst,

v/ Louise Marie Jespersen, Leder, Justitia Akademi & Janne Tynell, chef for kommunikation og politik, Red Barnet.

10.05 Hvorfor er børns rettigheder så vigtige?

v/ Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet.

10.45 Introduktion til Børnekonventionen og dens mekanismer

v/ Amalie Bang, senior børnerettighedsjurist, Red Barnet.

11.20 Pause
 11.30 Barnets lov – en ny hovedlov for børn

v/ Trine Schultz, professor og institutleder på Juridisk Institut, Aalborg Universitet.

13.00 Frokost
13.30 Alder og modenhed – udviklingspsykologi for børn, Hvad siger psykologien om børns udvikling og hvad skal man være opmærksom på, når man inddrager børn?

v/ Per Frederiksen, senior-psykolog, Red Barnet.

14.00 Anbringelse af børn efter Barnets lov – udforinger og muligheder,

v/ Fransiska Mannerup, næstforperson, De Anbragtes Vilkår.

15.00 Pause
15.15 Hvor har praktikerne brug for Barnets lov – problemstillinger og dilemmaer,

v/ Karina Rohr Sørensen, Leder af den Sociale Døgnvagt, Københavns Kommune.

16.00 Interaktiv workshop
17.30 Opsamling
18.00 Drinks før middag
18.30 Middag

Søndag d. 7. april

Udsattes rettigheder

Socialt udsatte står over for betydelige retlige udfordringer på grund af økonomiske barrierer, manglende forståelse for retssystemet og stigmatisering. Mangel på adgang til juridisk repræsentation, begrænset viden om rettigheder og diskrimination i retssystemet forværrer deres situation.

9.30 Ankomst, registrering og morgenmad
10.00 Rammerne for udsatte i Danmark

v/ Malte Kolze, kriminolog ved Justitia

11.00 Pause
11.20 Retssikkerhed på gadeniveau

v/ Maja Løvbjerg Hansen, direktør, Stenbroens Jurister

12.30 Frokost

13.30 Besøg ved Retten på Frederiksberg

v/ dommer Gerd Sinding

15.00 Tak for i dag

 

 

Weekend 3: Digitalisering, regulering og EU

4. - 5. maj 2024

 

Lørdag d. 4. maj 2024

Digitalisering, overvågning og retssikkerhed

Digitaliseringens fremmarch udfordrer ofte traditionelle retsstatsprincipper, især når det kommer til beskyttelse af privatliv og personlige oplysninger. Regulering skal tilpasses den hastige teknologiske udvikling for at sikre, at love og politikker forbliver relevante og effektive. Samtidig påvirker EU's regulativer national retsstat, og spændinger kan opstå mellem medlemslandenes suverænitet og fælles europæiske standarder. Balancen mellem digital innovation, effektiv regulering og respekt for retsstatens fundamentale principper kræver omhyggelig håndtering for at sikre retfærdighed og samfundsstabilitet.

9.30 Ankomst, registrering og morgenmad
10.00 Reflektioner fra sidste weekend
10.15 Digital Forvaltningsret og dataetik

v/ Emilie Loiborg, Advokat. Horten
 

11.30 pause
11.45 Kampen for digitale rettigheder i det 21. århundrede

v/ Jesper Lund, direktør Dansk IT-politisk forening

13.00 Frokost

14.00 Hvordan digitaliseres vores retssystem bedst?

v/ Rasmus Wandall, advokat og forsker

15.15 Pause og Kage
15.35 Gruppearbejde
16.30 Dataetik og digitalisering

v/ Lucas Honore, forperson, Dataetisk Ungeråd og Natalie Eiriksson, Dataetisk Ungeråd

17.30 Drink før middag
18.00 Middag

Søndag d. 5. maj

EU i verden

9.30 Ankomst, registrering og morgenmad 
10.00 EU-systemet og Danmarks indflydelse

v/ Anders Mihle, Juridisk Specialkonsulent, Justitia

11.15 Pause
11.45 Europas fremtid set fra en særlig rådgivers perspektiv

v/ Morten E. G. Jørgensen, særlig rådgiver for udenrigsministeren

12.45 Præsentation af Justitia Alumneforening

13.00 Frokost
13.45 Hvordan opleves EU systemet indefra – virker demokratiet

Rasmus Nordqvist (SF), Julie Hassing Nielsen (V) og Tobias Weische (DF), modereret af Anders Mihle

15.00 Opsamling og evaluering
15.30 Tak for i dag