Sommerakademi

Justitia udvider vores sommerschool, så det også bliver muligt for fuldmægtige og nyuddannede jurister at deltage. lever op til kravene til advokaters og advokatfuldmægtiges obligatoriske efteruddannelse.

Sommerschoolen er et tre dages kursus, hvor der vil blive sat fokus på retsstat, retssikkerhed og menneskerettigheder. Kurset vil byde på debat og oplæg fra landets førende jurister, journalister, politikere, samfundstænkere mv. Justitia Akademi har samtidig et stærkt fokus på netværksskabende elementer, hvor du vil kunne møde bånde studerende og nyuddannede jurister fra hele landet, som er samlet om en fælles interesse for retsstatens byggesten.

Sommersakademiet ligger fra d. 15. – 17. august 2024.

Kurset er gratis. Det vil være muligt at rekvirere et diplom efter endt kursus.

Tidligere programmer: