PROGRAM – EFTERÅR 2019

Nedenfor kan du se programmet for efterårssemesteret 2019

Der kan forekomme ændringer og tilføjelser løbende. 

WEEKEND 1 - RETSSTATENS FUNDAMENT - 7.-8. SEPTEMBER (KLIK - FOLD UD)

LØRDAG

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-11.00 Introduktion til Justitia, akademiet og hinanden samt fælles forberedelse forud for næste oplæg. v/ Morten E. G., akademichef
11.00-12.30 Historien bag Justitia – hvad er historien bag Justitia, og hvad er tænketankens rolle i dag?

v/ Jacob Mchangama, direktør for Justitia 

12.30-13.30 Frokost
13.30-15.00 Retsstaten i perspektiv.

v/ Jacob Mchangama, direktør for Justitia 

15.00-.15:30 Kaffepause
15.30-15.40 Fælles forberedelse til næste oplægsholder v/ Morten E. G., akademichef
15.40-17.00 Danmarks forhold til international ret og de internationale domstoles indflydelse herpå.

v/ professor Michael Rask Madsen, Københavns Universitet

17.00-17.10 Fælles forberedelse forud for næste oplægsholder v/ Morten E. G., akademichef
17.10-18.30 Det danske formandskab for Europarådets ministerkomité 2017-2018.

v/ Rasmus Kiefer-Kristensen, Statsadvokat (tidl. leder af EMRK Task Forcen i Justitsministeriet)

18.30-20.00 Middag
20.00-21.00 Opsamling og refleksioner over dagens program v/ Morten E. G., akademichef

SØNDAG

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.15  Kick off og forberedelse af næste oplægsholder v/ Morten E. G., akademichef
10.15-11.30  Lovprocessen.

v/ Jens Teilberg Søndergaard, afdelingschef, Justitsministeriet

11.30-11.40  Fælles forberedelse forud for næste oplægsholder v/ Morten E. G., akademichef
11.40-13.00  Undersøgelseskommissioner og embedsmænds sprog og virke som regeringens hjælpere.

v/ Jesper Tynell, journalist og forfatter

13.00-14.00  Frokost
13.30-15.30 Undersøgelseskommissioner og embedsmænds sprog og virke som regeringens hjælpere.

v/ Jesper Tynell, journalist og forfatter

15.30-16.00 Fælles opsamling, refleksion og diskussion. v/ Morten E. G., akademichef

Første weekend handler om retsstatens fundament. Både i forhold til den retlige ramme og det praktiske retsliv. Justitias direktør Jacob Mchangama sætter scenen efterfulgt af ledende skikkelser fra de mest centrale institutioner i den danske retsstat. Med indblik fra ministerier, domstole, universiteter, journalisttanden mv. sætter vi juraen i perspektiv.

 

 

WEEKEND 2 - FOKUS PÅ SKAT OG RETSSIKKERHEDSASPEKTER I DANSK RET - 19.-20. OKTOBER (KLIK - FOLD UD)

Her har vi fokus på aspekter af retssikkerhed, når der dykkes ned i to specifikke retsområder, nemlig skatteret og strafferet. I løbet af weekenden sættes et kritisk lys på udviklingen inden for retssikkerhed igennem oplægsholdere og debattører, der både har et stærkt juridisk og en mere praktisk eller politisk indsigt. Om lørdagen vil landets førende skatteeksperter og politikere give indblik i de dynamikker og mekanismer, som ligger til grund for skatteretten. Om søndagen vil vi se nærmere på strafferetten, hvor bl.a. et panel bestående af en dommer, en anklager og en forsvarer dykker dybere ned i, hvordan hverdagen ved de danske domstole udfolder sig.

WEEKEND 3 - DET SOCIALE OMRÅDE: JURAENS BEGRÆNSNINGER OG ET KRITISK BLIK PÅ DET SOCIALRETLIGE OMRÅDE - 9.-10. NOVEMBER (KLIK - FOLD UD)

Den tredje weekend kickstartes med retssociologiske refleksioner om juraens rammer. Hvordan legitimeres vores love? Hvordan udmøntes og implementeres lovgivning fyldestgørende? Og hvornår kommer juraen til kort?

Den resterende del af weekend 3 sætter vi fokus på de socialt udsattes retssikkerhed. Er den danske retsstat lige for alle? Eller findes der et A og et B hold, hvor ressourcesvage og socialt udsatte borgere i realiteten har en dårligere retsstilling end ressourcestærke? Manglende oplysning, stigende kompleksitet i lovgivningen og manglende økonomiske ressourcer gør det svært for mange at gøre deres ret gældende.