PROGRAM – EFTERÅR 2019

Nedenfor kan du se programmet for efterårssemesteret 2019

Der kan forekomme ændringer og tilføjelser løbende. 

WEEKEND 1 - RETSSTATENS FUNDAMENT - 7.-8. SEPTEMBER (KLIK - FOLD UD)

LØRDAG

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-11.00 Introduktion til Justitia, akademiet og hinanden samt fælles forberedelse forud for næste oplæg. v/ Morten E. G., akademichef
11.00-12.30 Historien bag Justitia – hvad er historien bag Justitia, og hvad er tænketankens rolle i dag?

v/ Jacob Mchangama, direktør for Justitia 

12.30-13.30 Frokost
13.30-15.00 Retsstaten i perspektiv.

v/ Jacob Mchangama, direktør for Justitia 

15.00-.15:30 Kaffepause
15.30-15.40 Fælles forberedelse til næste oplægsholder v/ Morten E. G., akademichef
15.40-17.00 Danmarks forhold til international ret og de internationale domstoles indflydelse herpå.

v/ professor Michael Rask Madsen, Københavns Universitet

17.00-17.10 Fælles forberedelse forud for næste oplægsholder v/ Morten E. G., akademichef
17.10-18.30 Det danske formandskab for Europarådets ministerkomité 2017-2018.

v/ Rasmus Kiefer-Kristensen, Statsadvokat (tidl. leder af EMRK Task Forcen i Justitsministeriet)

18.30-20.00 Middag
20.00-21.00 Opsamling og refleksioner over dagens program v/ Morten E. G., akademichef

SØNDAG

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.15  Kick off og forberedelse af næste oplægsholder v/ Morten E. G., akademichef
10.15-11.30  Lovprocessen.

v/ Jens Teilberg Søndergaard, afdelingschef, Justitsministeriet

11.30-11.40  Fælles forberedelse forud for næste oplægsholder v/ Morten E. G., akademichef
11.40-13.00  Undersøgelseskommissioner og embedsmænds sprog og virke som regeringens hjælpere.

v/ Jesper Tynell, journalist og forfatter

13.00-14.00  Frokost
13.30-15.30 Undersøgelseskommissioner og embedsmænds sprog og virke som regeringens hjælpere.

v/ Jesper Tynell, journalist og forfatter

15.30-16.00 Fælles opsamling, refleksion og diskussion. v/ Morten E. G., akademichef

Første weekend handler om retsstatens fundament. Både i forhold til den retlige ramme og det praktiske retsliv. Justitias direktør Jacob Mchangama sætter scenen efterfulgt af ledende skikkelser fra de mest centrale institutioner i den danske retsstat. Med indblik fra ministerier, domstole, universiteter, journalisttanden mv. sætter vi juraen i perspektiv.

WEEKEND 2 - FOKUS PÅ SKAT OG RETSSIKKERHEDSASPEKTER I DANSK RET - 19.-20. OKTOBER (KLIK - FOLD UD)

LØRDAG

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.15  Kick off.

v/ Morten E. G.

10.15-11.45 Debatøvelse
11.45-12.30  Frokost
12.30-14.00  Dommer, anklager, forsvarer

Straffesagens gang. Hvordan ser retssikkerhedsaspektet ud fra de tre grundlæggende funktioner i en straffesagsgang?

v/ Christian Lundblad, retspræsident, Retten på Frederiksberg, forsvarsadvokat Christian Kirk Zøllner og Sinne Pedersen, Advokaturchef Sydøstjyllands Politi.

14.00-14.30  Kaffepause
14.30-16.30 Skriveværksted – lær at skrive et debatindlæg – juristers deltagelse i den offentlige debat.

v/ Søren Staghøj, kommunikation Justitia

16.30-16.45  Fælles forberedelse til næste oplægsholder.

v/ Morten E. G.

16.45-18.15  Psykisk vold og samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse – modelune eller nødvendige fremskridt i strafferetten?
18.15-19.20 Middag
19.20-19.30 Fælles forberedelse til næste oplægsholder.

v/ Morten E. G.

19.30-20.45 Livet som anklager.

v. Jesper Rubow, senioranklager ved Statsadvokaten i Viborg

20.45-21.00  Refleksion og opsamling v/ Morten E. G.

SØNDAG

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.15 Kick off og forberedelse af næste oplægsholder v/ Morten E. G.
10.15-11.30 Domstolenes rolle i vores retssamfund.

v/ højesteretsdommer Jon Stokholm

11.30-11.40 Pause
11.40-13.00 Retssikkerhed for erhvervslivet.

v/ Henrik Rothe, projektleder, Justitia og tidl. sø og handelsretspræsident

13.00-13.25  Frokost
13.25-14.40 Retssikkerhed i skattepolitik og anekdoter fra livet som skatteminister.

v/ fhv. skatteminister Karsten Lauritzen

14.40-15.40  Retssikkerhed på skatteområdet.

v/ Poul Bostrup, retsformand for Landsskatteretten.

15.40-16.00  Fælles opsamling, refleksion og diskussion. v/ Morten E. G.

Her har vi fokus på aspekter af retssikkerhed, når der dykkes ned i to specifikke retsområder, nemlig skatteret og strafferet. I løbet af weekenden sættes et kritisk lys på udviklingen inden for retssikkerhed igennem oplægsholdere og debattører, der både har et stærkt juridisk og en mere praktisk eller politisk indsigt. Om lørdagen vil landets førende skatteeksperter og politikere give indblik i de dynamikker og mekanismer, som ligger til grund for skatteretten. Om søndagen vil vi se nærmere på strafferetten, hvor bl.a. et panel bestående af en dommer, en anklager og en forsvarer dykker dybere ned i, hvordan hverdagen ved de danske domstole udfolder sig.

WEEKEND 3 - DET SOCIALE OMRÅDE: JURAENS BEGRÆNSNINGER OG ET KRITISK BLIK PÅ DET SOCIALRETLIGE OMRÅDE - 9.-10. NOVEMBER (KLIK - FOLD UD)

LØRDAG

9.30-11.00 Besøg på Sønderbro, sikret institution

v. Ralf Østergaard Christensen

11.00-10.30  Transport til Valencia
11.30-11.40 Fælles forberedelse til næste oplægsholder

v/ Morten E. G.

11.40-13.00  Drabsefterforskning – samarbejde imellem politi og anklagemyndighed

v/ Bent Isager-Nielsen, tidl. chef for Rigspolitiets rejsehold

13.00-13.50 Frokost
13.50-14.00 Fælles forberedelse forud for næste oplæg v/ Morten E. G.
14.00-15.30  Kommunal anvendelse af teknologi til kontrol og sociale indsatser. Debat imellem Lisbeth Zornig og Birgitte Arent Eiriksson.
15.30-15.50  Kaffepause
15.50-16.00  Fælles forberedelse forud for næste oplæg v/ Morten E. G.
16.00-17.00 Gadejuristens arbejde

v. Nanna Gotfredsen, leder af gadejuristen

17.00-17.10 Fælles forberedelse forud for næste oplæg v/ Morten E. G.
17.10-18.30 Livet som anklager

v. Jesper Rubow, senioranklager ved Statsadvokaten i Viborg

18.30-19.30 Middag
19.30-20.30 Psykisk vold og samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse – modelune eller nødvendige fremskridt i strafferetten?

V. professor, Lasse Lund Madsen

20.30-21.00  Opsamling og refleksion over dagens program. V. Morten E. G. Jørgensen, akademichef

SØNDAG

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.15 Kick off og forberedelse af næste oplægsholder v/ Morten E. G.
10.15-11.30 Kommunal retssikkerhed

Johan Busse, borgerrådgiver Københavns kommune

11.30-11.40 Fælles forberedelse til næste oplægsholder v/ Morten E. G.
11.40-13.00  Oplæg fra foreningen Levende Menneskerettigheder

Eddie Khawaja, advokat Homann advokterne

13.00-13.50  Frokost
13.50-14.00  Fælles forberedelse forud for næste oplægsholder v/ Morten E. G.
14.00-15.00 Etik og moral i advokatstanden

Paul Mollerup, direktør for Danske Advokater

15.00-16.00  Fælles opsamling og afslutning. v/ Morten E. G.

Den tredje weekend kickstartes med retssociologiske refleksioner om juraens rammer. Hvordan legitimeres vores love? Hvordan udmøntes og implementeres lovgivning fyldestgørende? Og hvornår kommer juraen til kort?

Den resterende del af weekend 3 sætter vi fokus på de socialt udsattes retssikkerhed. Er den danske retsstat lige for alle? Eller findes der et A og et B hold, hvor ressourcesvage og socialt udsatte borgere i realiteten har en dårligere retsstilling end ressourcestærke? Manglende oplysning, stigende kompleksitet i lovgivningen og manglende økonomiske ressourcer gør det svært for mange at gøre deres ret gældende.