PROGRAM – EFTERÅR 2019

Nedenfor kan du se programmet for efterårssemesteret 2019

Der kan forekomme ændringer og tilføjelser løbende. 

WEEKEND 1 - RETSSTATENS FUNDAMENT - 7.-8. SEPTEMBER (KLIK - FOLD UD)

Første weekend handler om retsstatens fundament. Både i forhold til den retlige ramme og det praktiske retsliv. Justitias direktør Jacob Mchangama sætter scenen efterfulgt af ledende skikkelser fra de mest centrale institutioner i den danske retsstat. Med indblik fra ministerier, domstole, universiteter, journalisttanden mv. sætter vi juraen i perspektiv.

WEEKEND 2 - FOKUS PÅ SKAT OG RETSSIKKERHEDSASPEKTER I DANSK RET - 19.-20. OKTOBER (KLIK - FOLD UD)

Her har vi fokus på aspekter af retssikkerhed, når der dykkes ned i to specifikke retsområder, nemlig skatteret og strafferet. I løbet af weekenden sættes et kritisk lys på udviklingen inden for retssikkerhed igennem oplægsholdere og debattører, der både har et stærkt juridisk og en mere praktisk eller politisk indsigt. Om lørdagen vil landets førende skatteeksperter og politikere give indblik i de dynamikker og mekanismer, som ligger til grund for skatteretten. Om søndagen vil vi se nærmere på strafferetten, hvor bl.a. et panel bestående af en dommer, en anklager og en forsvarer dykker dybere ned i, hvordan hverdagen ved de danske domstole udfolder sig.

WEEKEND 3 - DET SOCIALE OMRÅDE: JURAENS BEGRÆNSNINGER OG ET KRITISK BLIK PÅ DET SOCIALRETLIGE OMRÅDE - 9.-10. NOVEMBER (KLIK - FOLD UD)

Den tredje weekend kickstartes med retssociologiske refleksioner om juraens rammer. Hvordan legitimeres vores love? Hvordan udmøntes og implementeres lovgivning fyldestgørende? Og hvornår kommer juraen til kort?

Den resterende del af weekend 3 sætter vi fokus på de socialt udsattes retssikkerhed. Er den danske retsstat lige for alle? Eller findes der et A og et B hold, hvor ressourcesvage og socialt udsatte borgere i realiteten har en dårligere retsstilling end ressourcestærke? Manglende oplysning, stigende kompleksitet i lovgivningen og manglende økonomiske ressourcer gør det svært for mange at gøre deres ret gældende.