PROGRAM – EFTERÅR 2020

Nedenfor kan du se programmet for forårssemesteret 2020

Der kan forekomme ændringer og tilføjelser løbende. 

WEEKEND 1 - RETSSTATENS FUNDAMENT - 29. FEBRUAR. - 1. MARTS

Første weekend handler om retsstatens fundament. Både i forhold til den retlige ramme, det retshistoriske ophav og det praktiske retsliv. På denne første weekend har vi et særligt fokus på advokatstandens rolle i vores retssamfund og den udvikling, som branchen befinder sig i.

WEEKEND 2 - TILLID TIL MYNDIGHEDERNE - ELLER MANGEL PÅ SAMME -28. MARTS .-29. MARTS

Anden weekend bærer overskriften ”tillid til myndighederne – eller mangel på samme”. Under denne brede kasket dykker vi ned i nogle af de svigt, der i de senere år har sat tilliden til myndighederne under pres, og som er oftest er kendetegnet ved, at det er retssikkerhed eller mangel på samme, der er på spil. Vi vil bl.a. behandle den såkaldte teledatasag, operation Nordlys, logningsregler, kontrol med efterretningstjenesterne og mange andre emner.

WEEKEND 3 - TEKNOLOGIENS INDTOG I JURAEN - 25. - 26. APRIL

På tredje weekend sætter vi fokus på teknologiens og digitaliseringens indtog i juraens verden. Igennem kompetente oplægsholdere vil vi se nærmere på den nyeste teknologi bl.a. i form af blockchain teknologi, udbredelsen af kunstig intelligens mv., der på mange måder kan gå hen og revolutionere juristens fremtidige arbejdsområder og metoder. Der vil blive gode muligheder for både at diskutere dataetik og i det hele taget forholde sig til de juridiske og etiske udfordringer, som udviklingen rejser.