PROGRAM – EFTERÅR 2021

Nedenfor kan du se programmet for Efterårssemesteret 2021

Der kan forekomme ændringer og tilføjelser løbende. Gæster og oplægsholdere kommer på programmet i takt med, at vi får aftaler på plads.

Weekend 1: Retsstatens fundament og tilstand - 9. - 10. oktober (Klik for at folde ud)

LØRDAG

9.30-10.00 Ankomst, registrering, morgenmad og kaffe
10.00-10.05 Velkomst til akademiet

v/ Christina Egelund

10.05-10.30 Velkommen til akademiet

v/ Claus Barrett, formand for bestyrelsen, Dreyers Fond

10.30-10.45 Pause
11.00-12.15 Retsstaten – tekst eller kultur?
v/ retsformand for Østre Landsret, landsdommer Bertil Alexis Frosell
12.15-13.00 Frokost
13.00-13.30 Præsentationsrunde af kursister
13.30-15.30 Hvad er en retsstat? Juraen og historien

v/ Jacob Mchangama, grundlægger og direktør, Justitia

15.30-15.45 Pause
15.45-16.45 Oplysning som grundlag for demokratiet. Historien om offentlighedsloven

v/ Christina Egelund

16.45-17.00 Pause
17.00-18.00 Fælles opsamling på dagens program

v/ Christina Egelund

18.00-18.30 Pause
18.30-20.00 Middag

SØNDAG

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-12.15  Den fjerde statsmagt. Embedsmænds sprog og virke som regeringens hjælpere

v/ Jesper Tynell, journalist og forfatter til bogen ”Mørkelygten”

12.15-13.00 Frokost
13.00-14.30 Lovprocessen i justitsministeriet, herunder hvilken rolle menneske- og frihedsrettighederne spiller heri

v/ Morten E. G. Jørgensen, kontorchef, policy- og ledelsessekretariatet, Justitsministeriet

14.30-14.40 Pause
14.40-15.00 Fælles opsamling og tak for denne gang

v/ Christina Egelund

Første weekend handler om retsstatens fundament. Både i forhold til den retlige ramme, det retshistoriske ophav og det praktiske retsliv.

Historien, juraen, politikken –og truslerne.

Hvilke er det grundlæggende principper, hvad opstod de af, hvordan er de indskrevet i love og konventioner og hvilke trusler er der mod retsstatens fundamentale principper? 

Weekend 2: Barnets dag og Metoo - 6.- 7. november (Klik for at folde ud)

LØRDAG – BARNETS DAG

I samarbejde med:

9.30-10.00 Ankomst, crossaint og kaffe
10.00-10.05 Velkommen og introduktion til dagens program

v/ Red Barnet & Justitia

SØNDAG – RETSSIKKERHED FOR ERHVERVSLIVET

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.10  Initiering af dagens program

v/ Christina Egelund

Lørdag - Barnets Dag

I samarbejde med Red Barnet går vi i dybden med børn- og unges retssikkerhed

Søndag - Metoo

Opgøret med seksuel krænkende adfærd i magtrelationer har rullet ind over samfundet de seneste år, og diskussionen om retssikkerhed i håndtering af konkrete sager er flammende. Vi dissekerer de forskellige sider af emnet.

Weekend 3: Rigsretten og det politiske og journalistiske maskinrum - 27.-28. november (Klik for at folde ud)

LØRDAG 

9.30-10.00 Ankomst, crossaint og kaffe
10.00-11.00 Retsstaten i den offentlige debat

v/ Christina Egelund

SØNDAG

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe

Lørdag - Rigsretten

I efteråret 2021 sættes en rigsretssag for første gang i Danmark siden Tamilsagen. Vi gør tæt på rigsretten som institution og diskuterer, om indretningen er optimal i forhold til retsstatens idealer.

Søndag - Det politiske og det journalistiske maskinrum

Hvor stærk er retsstaten som politisk valuta i 2021? Hvilke modstridende hensyn er der, når retsstatens principper er på det politiske forhandlingsbord?

Vi går bag om gardinerne i det politiske forhandlingsrum, ligesom vi laver medietræning.