Program forår 2023

Nedenfor kan du se programmet for foråret 2023

Der kan forekomme ændringer og tilføjelser løbende. Gæster og oplægsholdere kommer på programmet i takt med, at vi får aftaler på plads.

Weekend 1: Retsstatens grundpiller og dens tilstand - 11. - 12. marts

Hvad bygger retsstaten på, og hvordan står det til med retsstaten i Danmark? Er alt godt, eller trænger den til et serviceeftersyn, og hvad bør vi i den forbindelse fokusere på? Flere grundrettigheder, øget gennemsigtighed eller flere sanktioner, når noget går galt?

LØRDAG - Retsstatens grundpiller

9.30-10.00 Ankomst, registrering, morgenmad og kaffe
10.00-11.15 Velkomst og introduktion til Justitia Akademi

v/ Gerd Sinding, leder af Justitia Akademi og Birgitte Arent Eiriksson vicedirektør, Justitia

11.15-11:30 Pause
11.30-12.45 Retsstatens aktuelle udfordringer

v/ Professor Sten Schaumburg-Müller, Syddansk Universitet

12.45-13.30 Frokost

13.30-14.45 Retsstatens grundpiller i historisk belysning

v/ Henrik Stevnsborg, professor, Københavns Universitet

14.45-15.00 Pause
15.00-16.45 Embedsværkets rolle i lovgivningsprocessen

v/ Anders Sparholt Jørgensen, Afdelingschef for lovafdeling i Justitsministeriet.

16.45-17.00 Pause
17.00-17.30 Public affairs i praksis: Professionel interessevaretagelse

v/ Rasmus Sand, public affairs consultant, Rud Pedersen Public Affairs

17:30-18.00 Refleksion over dagens temaer i grupper

v/ Gerd Sinding, leder af Justitia Akademi

18.00-18.30 Et glas inden maden
18.30 Middag

SØNDAG

Magtens tredeling – teori og realitet

Statsretten har gennem nogle år levet en lidt tilbagetrukket rolle, men under coronakrisen blev det igen tydeligt, hvor stor betydning for udøvelsen af vores grundrettigheder forholdet mellem de tre statsmagter og organiseringen af arbejdet i den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt rent faktisk har.

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-11.15 Retsstaten og retspolitikken i dag

v/ Rosa Lund (EL), Retsordfører og medlem af Folketingets Retsudvalg

11.15-11.30 Pause
11.30-12.45 Buffer eller bluff – Domstolsstyrelsen og den tredje statsmagt

v/ Bertil Frosell, landsdommer, Østre Landsret

12.45-13.30 Frokost

13.30-14.00 Afgang til Retten på Frederiksberg
14.00-15.30 Forholdet mellem domstolene, anklagemyndigheden, politiet og forsvarerne

  • Retspræsident Christian Lundblad, Retten på Frederiksberg
  • Mariam Khalil, formand for Foreningen af Offentlige Anklagere
  • Advokat Thomas Brædder, Thomas Brædder Advokatfirma

 

 

Weekend 2: Børn og unges rettigheder og klimadagsordenens juridiske muligheder- 22. april - 23. april 2023

 

LØRDAG - Børn og unges digitale rettigheder'

Børn og unges liv foregår i stigende grad digitalt, og det har inden for de seneste år skabt et behov for at opdatere lovgivningen til børnenes digitale virkelighed på en lang række områder - både i Danmark og i EU. Det handler om alt fra beskyttelse af børn mod digitale overgreb og grooming til regulering af tech-giganter og andre digitale tjenester. Og det rejser en lang række svære spørgsmål – ikke mindst om balancen mellem beskyttelsesrettigheder og frihedsrettigheder.

Under temaet Børn som rettighedshavere: Retlig beskyttelse af børns digitale liv – udfordringer og dilemmaer - stiller vi den 22. april skarpt på, hvordan børn og unges digitale og fysiske liv ser ud i 2023 – og diskuterer centrale juridiske, psykologiske og politiske spørgsmål i den forbindelse.

Dagen planlægges og afvikles i samarbejde med:

9.30-10.00 Ankomst, crossaint og kaffe
10.00-10.05 Velkommen og introduktion til dagens program

v/ Red Barnet & Justitia

10.05-11.30 Hvorfor er arbejdet for børns rettigheder vigtigt?
v/ Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet

Børnekonventionen og mekanismerne omkring den
v/Amalie Bang, børnerettighedsjurist i Red Barnet

11.30-12.45 Børn og unges digitale liv og beskyttelse – hvordan ser det ud i 2023?

v/ Per Frederiksen, Senior Psykolog i Red Barnet, og Rebecca Cronfeld, Socialfaglig
rådgiver, Red Barnets SletDet Rådgivning

12.45-13.30 Frokost
 13.30-14.15 Ny dansk og europæisk lovgivning har afgørende betydning for børns digitale
liv: The Digital Services Act og L50

v/ Amalie Bang, børnerettighedsjurist i Red Barnet

14.15-14.30 Pause
14.30-15.15 Det digitales indtog i retssalen: Hvad er udfordringerne?

v/ advokat, Rasmus Wandall, PhD, Advokat (L) & Mediator, JPB advokatfirma, Research Fellow, Lunds Universitet

15.15-15.30 Pause
15.30-17.30 Moot: Interaktiv retssag om grooming-case.

Alle deltager

18.00-18.30 Glas inden middag
18.30- Middag

SØNDAG - Danmark og EU gennem 50 år

I år er det 50 år siden Danmark blev medlem af det, som dengang hed EF og nu EU. Hvad har medlemsskabet betydet for retsstaten og det, vi her i landet betragter som retsstatens grundpiller, og hvordan håndterer vi de udfordringer, som opstår, når flere nationale retsordner skal fungere sammen?

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-11.15 Domstolens særlige fortolkningsmetode – og hvordan den adskiller sig fra fortolkning af dansk ret

v/ tidligere generaladvokat ved EU-domstolen Henrik Saugmandsgaard Øe, advokat, Gorissen og Federspiel

11.15-11.30 Pause
11.30-12.45 Danmarks aktuelle rolle i EU-samarbejdet

v/ Morten Løkkegaard (V), Medlem af Europa-Parlamentet

12.45-13.30 Frokost

13.30-14.45 Ombudsmanden og EU-retten

v/ Niels Fenger, Folketingets Ombudsmand

14.45-15.00 Evaluering og farvel

 

 

Weekend 3: Digitalisering og internationale forpligtelser- 13. - 14. maj

LØRDAG - Digitalisering og brug af kunstig intelligens i det offentlige

9.30-10.00 Ankomst, crossaint og kaffe
10.00-11.15 Hvad skal vi med et digitaliseringsministerium?

Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i tænketanken Justitia, i dialog med formand for Folketingets IT- og Digitaliseringsudvalg Lisbeth Bech-Nielsen, MF (SF)

11.15-11.30 Pause

11.30-12.45 Digitaliserings- og ligestillingsministeriet – opgaver og udfordringer

v/ Repræsentant for det nyoprettede ministerium

12.45-13.00 Præsentation af Justitia Alumneforening
13.00-13.45 Frokost

13.45-15.00 Menneskeretlige udfordringer og ansvar ved brug af kunstig intelligens

v/Ayo Næsborg-Andersen, lektor, Syddansk Universitet

15.00-15.15 Pause
15.15-16.45 En hverdag af data
En kortlægning af digitale tjenesters dataindsamling, og hvad befolkningen ved og mener om denv/ Sarah Steinitz, Partner & analytiker i Analyse og tal
16.45-17.00 Pause
17.00-17.30 Refleksion over dagens temaer i grupper
17.30-20.00 Networking

SØNDAG - En bæredygtig fremtid

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-11.15  Regulering af en bæredygtig fremtid.

v/ Linda Nielsen, Professor, Københavns Universitet

11.15-11.30  Pause
11.30-12.45  ESG – en vej til forandring eller en papirtiger?

v/ Niels Kornerup, partner, Bech-Bruun

12.45-13.30  Frokost

13.30-15.00  Godt klædt på til at deltage i den offentlige debat

Debatøvelse

v/ Bjarke Steensbeck, Journalist, DR

15.00-15.30 Tak for i dag