PROGRAM – EFTERÅR 2018

Nedenfor kan du se programmet for efterårssemesteret 2018.

Der kan forekomme ændringer og tilføjelser løbende. 

WEEKEND 1 - RETSSTATENS FUNDAMENT - 1. - 2. SEPTEMBER

LØRDAG

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.15 Introduktion v/ Morten E. G. Jørgensen, Justitia
10.15-11.00 Nærmere introduktion til Justita, akademiet og hinanden
11.00-12.15 Regelgrundlaget v/ Professor Jens Elo Rytter ,KU
12.15-13.00 Frokost
13.00-13.45 Arbejdet som journalist i et land uden retsstatsprincipper v/ Simi Jan, journalist og forfatter
13.45-15.00 Grænserne mellem politik og jura v/ Børge Dahl tidligere højesteretspræsident
15.00-15.30 Kaffepause
15.30-16.30 Lovprocessen v/ afdelingschef, Jens Teilberg Søndergaard, Justitsministeriet
16.30-16.45 Kort pause
16.45-18.15 Borgerlighed, retsstat & liberalt demokrati v/ Peter Bjerregaard & Andreas Poulsen, Democratie liberale
18.15-19.00 Middag
19.00-20.30 Borgerlighed, retsstat & liberalt demokrati, fortsat
20.30 Afrunding – på gensyn i morgen

SØNDAG

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-11.00 Kick off og gruppereflektion om gårsdagens program v/Morten E. G. Jørgensen, Justitia
11.00-12.00 Er magtens tredeling i skred? Hvor går grænserne for politikernes stillingsstagen til konkrete verserende sager hos domstolen eller afsagte domme?

Debat imellem Mikael Sjöberg, landsdommer, formand for dommerforeningen og Peter Kofoed, retsordfører for Dansk Folkeparti.

12.00-12.45 Frokost
12.45-13.45 Dommerudnævnelse v/Susanne Skotte Wied, retspræsident, retten i Holbæk

Hvordan udnævnes dommere i andre lande?

13.45-14.00 Kaffepause
14.00-14.45 Vigtigheden af en uafhængig dommerstand v/ Susanne Skotte Wied
14.15-15.15 Afslutning, farvel og på gensyn

WEEKEND 2 - RETTEN TIL AT FÅ PRØVET SIN RET - 29. - 30. SEPTEMBER

LØRDAG – Civile sager

9.30-9.50 Ankomst, croissant og kaffe
09.50-10.30 Rettigheder og demokrati i en ny verdensorden v/Jacob Mchangama, Justitia
10.30-11.30 Ombudsmandsinstitutionen v/ Jørgen Steen Sørensen, Folketingets ombudsmand
11.30-11.45 Kort pause
11.45-12.30 Den danske retshjælpsmodel – er der lige adgang til retshjælp? v/ Birgitte A. Eiriksson, advokat, Justitia
12.30-13.30 Frokost
13.30-14.45 Prøvelse af det offentliges forvaltningsakter og andre former for myndigheds-udøvelse v/ Frederik Waage, lektor, dr.jur., Syddansk Universitet
14.45-15.15 Kaffepause
15.15-15.45 Midtvejs opsamling – fælles refleksion og diskussion
15.45-16.45 Anvendelse af sagkyndige dommere i Sø- og Handelsretten v/ Henrik Rothe,  retspræsident, Sø- og Handelsretten
16.45-17.00 Kaffepause
17.00-18.00 Generaladvokatens rolle i sager ved EU-Domstolen v/ Henrik Øe, generaladvokat, EU-Domstolen
18.00-19.00 Middag
19.00-20.00 Diskussion af dagens emner

SØNDAG – Straffesager

9.30-10.00 Ankomst, croissant og kaffe
10.00-10.15 Kick off v/Morten E. G.
10.15-10.50 Arbejdet som forsvarsadvokat v/ Eddie Omar Rosenberg Khawaja, advokat, Homann Advokater
10.50-11.25 Arbejdet som anklager v/ Søren Harbo, senioranklager,  Københavns Politi
11.25-12.10 Arbejdet som dommer v/ Jette Christiansen, dommer ved Retten i Lyngby
12.10-13.10 Frokost
13.10-13.45 “Når politiet lyver” – dokumentar om Malthe sagen i New York.  Vi ser dokumentaren og diskuterer den.
13.45-15.55 Lær at skrive debatindlæg – skriveværksted v/ Søren Villemoes, Weekendavisen
15.55-16.00 Afrunding og på gensyn

WEEKEND 3 - OVERVÅGNINGSSAMFUNDET - 27. - 28. OKTOBER

LØRDAG – Digitalisering og Artificial Intelligence

9.30-10.00 Ankomst, croissant og kaffe
10.00-10.15 Warm-up, setting the scene v/Morten E. G. Jørgensen
10.15-11.30 Digitaliseringsstrategi og digitaliseringsklar lovgivning v/ Selin Ozcan, Digitaliseringsstyrelsen
11.30-11.45 Kaffepause
11.45-12.30 Digitaliseringens betydning for borgernes retssikkerhed og frihedsrettigheder v/ Birgitte A. Eiriksson, advokat, Justitia
12.30-13.15 Frokost
13.15-14.15 Persondataforordningen og persondataloven v/ adv. Mette Vestergaard Huus, Sirius advokaterne
14.15-14.30 Kaffepause
14.30-15.45 Artificial Intelligence i juraens verden v/Anders Kofod-Petersen, professor Alexandra Instituttet
15.45-16.00 Kaffepause
16.00-17.30 Førerløs teknologi – en tvekamp mellem etik og jura v/ Tessa Maria Rosenberg, advokatfuldmægtig, Bech-Bruun
17.30:18.00 Refleksion over dagens oplæg og diskussion

SØNDAG – Overvågning og logning

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.15 Kick off v/ Morten E. G.
10.15-11.30 Logningsregler og EU-Domstolens praksis v/ Anja Møller Pedersen, ph.d. studerende, KU
11.30-11.45 Kaffepause
11.45-12.45 Demonstration ved Søren Munk Hansen, Blue Data Management
12.45-13.30 Frokost
13.30-14.45 Debat om digitalisering, overvågning og logning v/ Jacob Mchangama, direktør Justitia og Christian Wiese Svanberg, databeskyttelseschef, rigspolitiet.
14.45-15.00 Kaffepause
15.00-15.55 Telebranchen – logningsregler v/ Jakob Willer, direktør, Teleindustrien
15.55-16.00 Afrunding, farvel og på gensyn

WEEKEND 4 - RETSSIKKERHED FOR ERVHERVSLIVET - 24. - 25. NOVEMBER

LØRDAG

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.15 Warm-up, setting the scene
10.15-11.45 Hvad er retssikkerhed? (debat imellem de studerende)  v/ Morten E. G., Justitia
11.45-12.30 Frokost
12.30-14.00 Retssikkerhed på fødevareområdet v/ Torsten Buhl, Adm. direktør, cand.jur FødevareDanmark
14.00-14.30 Kaffepause
14.30-16.00 Fairplay i erhvervslivet v/ Sven Petersen, Erhvervsjuridisk Fagchef, advokat, Dansk Erhverv
16.00-16.15 Kaffepause
16.15-17.45 Voldgift v/ René Offersen, advokat, DLA Piper
17.45-18.45 Middag
18.45-19.50 Aften indslag
19.50-20.00 Afrunding og på gensyn

SØNDAG – Fokus på skat

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.30 Kick off v/ Mette Christina Juul, senioradvokat, Plesner
10.30-11.30 Retssikkerhed på skatteområdet v/ Poul Bostrup, retsformand. Landsskatteretten
11.30-11.45 Kaffepause
11.45-13.00 Debat med Poul Bostrup og  og Mette Christina Juul, senioradvokat, Plesner
13.00-13.45 Frokost
13.45-14.45 En skattechefs erfaringer med retssikkerhed i Danmark v/ Christer T. Bell, Vice President Tax, LEGO Group
14.45-15.00 Kaffepause
15.00-16.00 Skat og statsstøtte v/ Michael Honoré, advokat, Bech Bruun
16.00-16.30 Afrunding, evaluering