PROGRAM – EFTERÅR 2018

Nedenfor kan du se programmet for efterårssemesteret 2018.

Der kan forekomme ændringer og tilføjelser løbende. 

WEEKEND 1 - RETSSTATENS FUNDAMENT - 1. - 2. SEPTEMBER

LØRDAG

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.45 Introduktion
10.45-12.00 Regelgrundlaget v/ Jens Elo Rytter ,Professor, KU og Jacob Mchangama, direktør, Justitia
12.00-12.45 Frokost
12.45-13.30 Get-together
13.30-13.45 Kort pause
13.45-15.00 Grænserne mellem politik og jura v/ Børge Dahl tidligere højesteretspræsident
15.00-15.30 Kaffepause
15.30-16.30 Lovprocessen, herunder Justitsministeriets lovtjek
16.30-16.45 Kort pause
16.45-18.15 Borgerlighed, retsstat & liberalt demokrati v/ Peter Bjerregaard & Andreas Poulsen, Democratie liberale
18.15-19.00 Middag
19.00-20.30 Borgerlighed, retsstat & liberalt demokrati, fortsat
20.30 Afrunding – på gensyn i morgen

SØNDAG

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.20 Kick off v/ Mette Juul, advokat, Plesner
10.20-12.00 Er magtens tredeling i skred? Bemyndigelser i bekendtgørelser. Problemer ved vide skønsbeføjelser i lovgivningen v/ Mette Juul, advokat, Plesner

Problem, at politikere blander sig i konkrete verserende forvaltningssager samt afsagte domme? v/ Mikael Sjöberg, landsdommer, formand for dommerforeningen

12.00-12.45 Frokost
12.45-13.45 Dommerudnævnelse i Danmark og udlandet v/ Susanne Skotte Wied, retspræsident, retten i Holbæk
13.45-14.00 Kaffepause
14.00-14.45 Vigtigheden af en uafhængig dommerstand
14.15-15.00 Kort pause
15.00-16.00 Case: Retssikkerhedsmæssige udvikling i Østeuropa
16.00 Farvel og på gensyn

WEEKEND 2 - RETTEN TIL AT FÅ PRØVET SIN RET - 29. - 30. SEPTEMBER

LØRDAG – Civile sager

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.30 Warm-up, setting the scene v/ Mette Juul, advokat, Plesner
10.30-11.30 Ombudsmandsinstitutionen v/ Jørgen Steen Sørensen, Folketingets ombudsmand
11.30-11.45 Kort pause
11.45-12.30 Den danske retshjælpsmodel – er der lige adgang til retshjælp? v/ Birgitte A. Eiriksson, advokat, Justitia
12.30-13.30 Frokost
13.30-14.45 Prøvelse af forvaltningsafgørelser v/ Frederik Waage, lektor, dr.jur., Syddansk Universitet
14.45-15.15 Kaffepause
15.15-15.45 Oversigt over danske og  internationale domstole v/ Mette Juul, advokat, Plesner
15.45-16.45 Anvendelse af sagkyndige dommere i Sø- og Handelsretten v/ Henrik Rothe,  retspræsident, Sø- og Handelsretten
16.45-17.00 Kaffepause
17.00-18.00 Generaladvokatens rolle i sager ved EU-Domstolen v/ Henrik Øe, generaladvokat, EU-Domstolen
18.00-19.00 Middag
19.00-20.00 Diskussion med retspræsident Henrik Rothe om fordele og ulemper ved øget anvendelse af sagkyndige dommere i civile sager

SØNDAG – Straffesager

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.15 Kick off v/ Mette Juul, advokat, Plesner
10.15-10.50 Arbejdet som forsvarsadvokat v/ Eddie Omar Rosenberg Khawaja, advokat, Homann Advokater
10.50-11.25 Arbejdet som anklager v/ Søren Harbo, senioranklager,  Københavns Politi
11.25-12.10 Arbejdet som dommer v/ Jens Stausbøll. dommer, Københavns byret
12.10-13.10 Frokost
13.10-13.45 Oplæg om alternative former for prøvelser v/ Mette Juul, advokat, Plenser
13.45-15.55 Skriveøvelse – Fif til skrivning af debatindlæg v/ Louise Stenstrup, kommunikationschef ,Justitia
15.55-16.00 Afrunding og på gensyn v/ Mette Juul, advokat, Plesner

WEEKEND 3 - OVERVÅGNINGSSAMFUNDET - 27. - 28. OKTOBER

LØRDAG – Digitalisering og Articial Intelligence

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.15 Warm-up v/ Mette Juul, advokat, Plesner
10.15-11.30 Digitaliseringsstrategi og digitaliseringsklar lovgivning v/ Selin Ozcan, Digitaliseringsstyrelsen
11.30-11.45 Kaffepause
11.45-12.30 Digitaliseringens betydning for borgernes retssikkerhed og frihedsrettigheder v/ Birgitte A. Eiriksson, advokat, Justitia
12.30-13.15 Frokost
13.15-14.15 Artificial Intelligence i juraens verden v/ Anders Kofod-Petersen, Professor, Alexandra Institutet
14.15-14.30 Kaffepause
14.30-15.45 Demonstration ved Alexander Irschenberger, Blue Data Management
15.45-16.00 Kaffepause
16.00-17.30 Førerløs teknologi – en tvekamp mellem etik og jura v/ Tessa Maria Rosenberg, advokatfuldmægtig, Bech-Bruun

SØNDAG – Overvågning og logning

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.15 Kick off v/ Mette Juul, advokat, Plesner
10.15-11.30 Logningsregler og EU-Domstolens praksis v/ Anja Møller Pedersen, ph.d. studerende, KU
11.30-11.45 Kaffepause
11.45-13.00 Persondataforordningen og persondataloven v/ Mette Vestergaard Huus, advokat, Sirius Advokater
12.45-13.30 Frokost
13.30-14.45 Debat om digitalisering, overvågning og logning v/ Jacob Mchangama, direktør Justitia og Christian Wiese Svanberg, databeskyttelseschef, rigspolitiet.
14.45-15.00 Kaffepause
15.00-15.55 Telebranchen – logningsregler v/ Jakob Willer, direktør, Teleindustrien
15.55-16.00 Afrunding, farvel og på gensyn

WEEKEND 4 - RETSSIKKERHED FOR ERVHERVSLIVET - 24. - 25. NOVEMBER

LØRDAG

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.15 Warm-up, setting the scene v/ Mette Juul, advokat, Plesner
10.15-11.45 Grundlæggende retssikkerhedsmæssige principper v/ Birgitte a. Eiriksson, advokat, Justitia
11.45-12.30 Frokost
12.30-14.00 Retssikkerhed på fødevareområdet v/ Torsten Buhl, Adm. direktør, cand.jur FødevareDanmark
14.00-14.30 Kaffepause
14.30-15.15 Fairplay i erhvervslivet v/ Sven Petersen, Erhvervsjuridisk Fagchef, advokat, Dansk Erhverv
15.15-16.00 Casearbejde
16.00-16.15 Kaffepause
16.15-17.45 Voldgift v/ René Offersen, advokat, DLA Piper
17.45-18.45 Middag
18.45-19.50 Aften indslag
19.50-20.00 Afrunding og på gensyn

SØNDAG – Fokus på skat

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.30 Kick off v/ Mette Juul, advokat, Plesner
10.30-11.30 Retssikkerhed på skatteområdet v/ Poul Bostrup, retsformand. Landsskatteretten
11.30-11.45 Kaffepause
11.45-13.00 Debat med Poul Bostrup
13.00-13.45 Frokost
13.45-14.45 En skattechefs erfaringer med retssikkerhed i Danmark v/ Christer T. Bell, Vice President Tax, LEGO Group
14.45-15.00 Kaffepause
15.00-16.00 Skat og statsstøtte v/ Michael Honoré, advokat, Bech Bruun
16.00-16.30 Afrunding, evaluering