PROGRAM EFTERÅR 2022

Nedenfor kan du se programmet for Efterår 2022

Der kan forekomme ændringer og tilføjelser løbende. Gæster og oplægsholdere kommer på programmet i takt med, at vi får aftaler på plads.

 

Weekend 1: Retsstatens fundament og tilstand - 24. - 25. september

Den første weekend tegner vi fundamentet for retsstaten. Hvor er den truet, og hvor er retssikkerheden på spil. Hvornår skal vi gå på kompromis med vores rettigheder af hensynet til f.eks. sikkerhed eller sundhed?

Historien, juraen, politikken –og truslerne.

Hvilke er de grundlæggende principper, hvad opstod de af, hvordan er de indskrevet i love og konventioner, og hvilke trusler er der mod retsstatens fundamentale principper? 

LØRDAG - Retsstatens grundpiller

9.30-10.00 Ankomst, registrering, morgenmad og kaffe
10.00-10.50 Velkomst og introduktion til Justitia Akademi

v/ Gerd Sinding, leder af Justitia Akademi, Advokat Claus Barret, formand for Dreyers Fond og partner ved Bech Bruun.

10.50-11:00 Pause
11.00-12.30 Retsstatens tilstand

v/ Jørn Vestergaard, Professor emeritus, Københavns Universitet

12.30-13.15 Frokost

13.15-14.45 Retsstat – lovens ord og den juridiske kultur

v/ Bertil Frosell, landsdommer, Østre Landsret

14.45-15.00 Pause
15.00-16.30 Uden tryghed ingen frihed.

v/ Hanne Roer, lektor i retorik, KU

16.30-16.45 Pause
16.45-18.00 Retsstaten og retspolitikken i dag

v/ Karsten Lauritzen, branchedirektør Dank Industri. Tidligere Skatteminister og retsordfører for Venstre.

18:00-18.30 Et glas inden maden
18.30 Middag

SØNDAG

Retliggørelse – ideal eller nødvendigt onde?

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-11.15 Retshjælp for de mest udsatte

v/ Maja Løvbjerg Hansen, leder af Stenbroens jurister

11.15-11.30 Pause
11.30-13.00 Digitalisering og socialt udsatte

v/ Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør Justitia

13.00-13.45 Frokost

13.45-15.15 Retliggørelsen i samfundet – et ideal eller et nødvendigt onde.

v/ René Offersen, Advokat og partner ved Offersen og Christoffersen 

15.15- Afrunding og tak for i dag!

 

 

Weekend 2: EU, klima og bæredygtighed 29. oktober - 30. oktober 2022

 

LØRDAG - EU OG DANMARK

9.30-10.00 Ankomst, crossaint og kaffe
10.00-11.15 Katastrofer og hvad de kan lære os om os selv

v/ Kristian Cedervall Lauta, professor, KU

11.15-11.30 Pause
11.30-13.00 Europaudvalgets arbejde

v/ Lotte Rickers Olesen, udvalgssekretær, Europaudvalget

13.00-13.45 Frokost
 13.45-15.00 Grundrettigheder i klimakrisen

v/ Annemette Fallentin Nyborg, ph.d. KU

15.00-15.15 Pause
15.15-16.30 Advokatorganisationernes rolle i EU perspektiv

v/ Ditte Nissen Lund, Head of International Relations, Advokatsamfundet

16.30-16.45 Pause
16.45-18.00 EU’s institutioner som juridisk arbejdsplads

v/ Thomas Fich

Thomas har tidligere arbejder ved EU-Domstolen i Luxembourg og i Kommissionens juridiske tjeneste her i Bruxelles og sidder nu i Kommissionens øverste tjeneste, generalsekretariatet.

18.00-18.30 Et glas inden middag
18.30- Middag

SØNDAG - Klima og bæredygtighed

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-11.15  Bruxelles effekten – EU som global lovgiver

v/ Sune Klinge, Tenure track adjunkt, JUR Centre for European and Comparative Legal Studies

11.15-11.30  Pause
11.30-12.45  Client Earth – juraen som miljøbeskytter

v/ Vesselina Newman, Senior Lawyer, Fundamental Rights

12.45-13.30  Frokost

13.30-15.00  Godt klædt på til at deltage i den offentlige debat

v/ Gerd Sinding og Søren Staghøj, presse og kommunikation, Justitia

15.00-15.30 Tak for i dag

 

 

Weekend 3: Barnets dag og retsstatsprincipper - 19. - 20. november

Barnet som aktør i egen sag

Børn har ret til at blive hørt og inddraget i deres egen sag. Børnekonventionens principper er integreret i servicelovens formålsparagraf, og af loven fremgår det, at ’barnet skal hjælpes til at udforme sine egne synspunkter, og at disse skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med barnets alder og modenhed (§ 46 stk. 3).

Når vi lytter til børn og inddrager dem, styrker vi deres selvværd og følelse af at kunne handle i eget liv. Samtidig ved vi, at det i langt de fleste tilfælde fører til bedre løsninger for børn, når vi inddrager dem og lytter til dem. Forskning peger f.eks. på, at man har større chancer for at lykkes med en anbringelse, hvis barnet eller den unge er inddraget.

Et af formålene med børneinddragelse er at styrke barnets rolle som aktør i egen sag. I løbet af de senere år har en række reformer på børneområdet understreget vigtigheden af netop dette. Med udspillet ’Børnene først’ og siden barnets lov har man eksempelvis givet børn ned til ti år partsstatus i egen sag.

På Barnets dag stiller vi skarpt på børn som aktører i egen sag – både i det sociale og retlige system. På hvad der skal til for, at børn og unge reelt føler sig inddraget og kan udnytte deres rettigheder. På hvad man som jurist skal være opmærksom på, når man har med børn og unge at gøre i det retlige system og hvad det kræver af børnene, af myndigheder, fagpersoner og samfundets institutioner.

LØRDAG - Barnets dag

9.30-10.00 Ankomst, crossaint og kaffe
10.00-11.15 Hvorfor er børns rettigheder så vigtige?

v/ Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær, Red Barnet

11.15-11.30 Pause

11.30-13.00 Børn som procesparter

v/ Caroline Adolphsen, lektor, AAU

13.00-13.45 Frokost

13.45-14.45 At tale med børn

v/ Pernille Spitz, psykolog chef for vores sektion ’Beskyttelse og overgreb’ ved Red Barnet

14.45-15.00 Pause
15.00-16.00 Ankestyrelsens møde med børn og unge i sagsbehandling

v/ Lise Gry Beder, Ankechef

16.00-16.15 Pause
16.15-17.30 Børneinddragelse i praksis II

v/ Tescha Alexandrovitsch, udviklingsmedarbejder i Joannahuset

17.30-18.00 Lidt til ganen inden maden.
18.30- Middag

SØNDAG - Beskyttelse af retsstaten og retsstatsprincipperne

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-11.30 Institutionerne beskytter ikke sig selv

v/Jørgen Grønnegård Christensen, professor emeritus, ÅU

11.30-11.45 Pause
11.45-13.00 Hører Chicagoprincipperne hjemme i en dansk kontekst?

v/ Jacob Mchangama, direktør, tænketanken Justitia

13.00-13.45 Frokost

13.45-15.00 Retsstat, demokrati og hemmelige tjenester

v/ Emil Greve, sekretariatschef ved Tilsynets med Efterretningstjenesterne

15.00-15.30 Evaluering og farvel