Ansøgning

Der er åbent for ansøgere – frist 19. februar 2024

‘Brænder du for retsstat, menneskerettigheder og retssikkerhed?

Så har du muligheden for at deltage i et enestående kursus med fokus på nogle af retsstatens grundpiller. Der optages 30 studerende til et kursus om frihedsrettigheder, retssikkerhed og demokrati. På kurset vil du modtage undervisning af førende eksperter, praktikere og forskere inden for menneskeret, offentlig ret mm, og du vil lære at debattere og finde svar på spørgsmål som: Hvordan skal vi balancere hensynet til sikkerhed, kriminalitetsbekæmpelse, social sammenhængskraft over for hensynet til borgernes rettigheder og retssikkerhed? Hvordan påvirker den øgede terrortrussel demokratiet og grundlæggende frihedsrettigheder? Hvorfor skal retssikkerhed og retsstatsprincipper være gennemgående når vi digitalisere den offentlige forvaltning? Og hvordan det danske demokrati historisk har udviklet sig i lyset af tidens trusler.

Adgangskrav

Det eneste adgangskrav er, at du er studerende på en af Danmarks juridiske kandidatuddannelser.

Kursus i din fritid

For at kurset ikke kommer til at forstyrre dine studier, vil undervisningen på Justitia Akademi finde sted i weekenderne. Semestret følges op med et sommerkursus i august, hvor du også vil møde de kommende jurastuderende på forårssemesteret samt fuldmægtige og nyuddannede jurister.

Forårets akademi løber over 3 weekender i 2024:

 • Weekend 1: 2. -3. marts
 • Weekend 2: 6. – 7. april
 • Weekend 3: 4. – 5. maj

Herudover vil du blive inviteret med til sommerakademi over 3 dage i sensommeren 2024.

Hvor finder kurset sted:

Justitia Akademi afholdes hos Danske Advokater i Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København V

Økonomi

Det er gratis at deltage på Justitia Akademi.

Undervisning, materialer og forplejning betales af Justitia og Dreyers Fond.

Studerende fra AAU, AU og SDU har mulighed for at få betalt rimelige udgifter til transport og overnatning.

 

Optagelse

Sådan søger du om optagelse

Skriv en kort motiveret ansøgning med en uddybning af:

 1. Hvorfor du er interesseret i akademiet?
 2. Hvorfor skal vi vælge netop dig?

Herudover skal du vedlægge:

 • CV
 • karakterudskrift
 • evt. anbefalinger eller andet relevant dokumentation.

Ved udvælgelsen lægger vi vægt på:

 • De studerendes faglige niveau (karakterer)
 • Erfaring fra studiejobs, praktikforløb og eller lignende, som kan trækkes ind i diskussion og debat på akademiet
 • Den motiverede ansøgning

Send ansøgningen til:

Justitia, justitiaakademi@justitia-int.org, og mærk ansøgningen ”Justitia Akademi + navn”