PROGRAM – FORÅR 2022

Nedenfor kan du se programmet for Forår 2022

Der kan forekomme ændringer og tilføjelser løbende. Gæster og oplægsholdere kommer på programmet i takt med, at vi får aftaler på plads.

Weekend 3: Embedsværket og whistleblowerordning - 30. april – 1. maj

Lørdag - Embedsværket

Granskningskommissionen har til fulde udstillet det pres, som embedsmænd udsættes for i det deres arbejde. Hvor går grænserne mellem politik og saglighed?

Søndag - Whistleblower

Fra december 2021 er det lovpligtigt for virksomheder med over 50 medarbejdere at have en whistleblowerordning. Men hvilke retssikkerhedsmæssige problemer opstår, og hvordan sikres retssikkerhed og transparens?

LØRDAG - Embedsværket

9.30-10.00 Ankomst, crossaint og kaffe
10.00-10.15 Kick off
10.15-11.30 Embedsværkets rolle. Erfaringer fra maskinrummet

v/ Pernille Skipper, MF, Enhedslisten

11.30-11.45 Pause og fælles forberedelse forud for næste oplæg
11.45-13.00 Juridiske grundværdier i embedsværket – et diskussionsoplæg

v/ Pernille Boye Koch, Forskningschef, Institut for Menneskerettigheder

13.00-14.00 Frokost og fælles forberedelse forud for næste oplæg
14.00-15.30 Kommissioner og embedsværket - Politikernes nyttige idioter?

v/ Jesper Tynell, journalist ved DR, forfatter til ‘Mørkelygten’

15.30-15.45 Pause og fælles forberedelse forud for næste oplæg
15.45-17.15 Justitsministeriets rolle

v/ Anders Sparholt Jørgensen, Afdelingschef i Lovafdelingen Justitsministeriet

17.15-17.45 Fortællinger fra maskinrummet
17.45-18.30 Lidt til ganen inden maden.
18.30-19:30 Middag

SØNDAG - Whistleblower 

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.15 Kick off og forberedelse af næste oplægsholder
10.15-11.30 Whistleblowerordningen og de retssikkerhedsmæssige begrænsninger

v/ Ida Nordland, advokat Justitia og Birgitte Arent Eiriksson vicedirektør Justitia

11.30-11.45 Forberedelse forud for næste oplægsholder
11.45-13.00 Whistleblowing i praksis.

v/ Mads Pramming, advokat og partner, Ehmer Pramming Advokater

13.00-14.00 Frokost og fælles forberedelse forud for næste oplæg
14.00-15.00 Whistleblowerordning - Myndighedperspektiv

v/ Johan Busse, Borgerrådgiver, Københavns Kommune

15.00-15.30 Evaluering og farvel