Undervisere

Her kan du se et lille udvalg af de mere prominente personer, som har undervist på Justitia Akademi på de første år.

SE PROGRAMMET FOR FORÅRET 2020

Karsten Lauritzen

Medlem af Folketinget for Venstre siden 13. november 2007 og I perioden fra d. 28. juni 2015 til 27. juni 2019 var han skatteminister i Regeringen Lars Løkke Rasmussen II. Tidligere var han partiets retsordfører.

Jesper Tynell

Journalist, Orientering, P1, forfatter

Uddannet: cand.mag. i historie (RUC 2001), cand.comm. (RUC 2001)

Rasmus Kiefer-Kristensen

Statsadvokat

Fhv. leder, EMRK Task Forcen, kontorchef, Forebyggelseskontoret, Justitsministeriet, ekstern lektor, Københavns Universitet

Bjørn Bisserup

Forsvarschefen hedder Bjørn Ingemann Bisserup. Han er general og øverste chef for Forsvaret. Sammen med Viceforsvarschefen udgør han Forsvarets øverste ledelse. Forsvarschefen refererer direkte til Forsvarsministeren og er Forsvarsministerens militærfaglige rådgiver.

Mød ham på tredje weekend på Justitia Akademis forårssemester 2019.

Jens Teilberg Søndergaard

Afdelingschef for Justitsministeriets Lovafdeling.

Jens Teilberg Søndergaard er afdelingschef for Justitsministeriets lovafdeling og har gennemgående kendskab til retsstatens lovprocesser.

Søren Bendixen

Søren Bendixen er DR's Afrika-korrespondent.

Han rejser fra nord til syd, øst til vest på det enorme kontinent. Han leverer reportager og analyser fra Afrika til Horisont, 21Søndag, TV Avisen, Radioavisen, P1 Morgen og dr.dk.

Søren Bendixen er født i 1975 og uddannet journalist i år 2000.

Han har arbejdet på TV2 Nyhederne, Nordisk Film og Bastard Film, inden han begyndte i DR.

Han har været journalist og redaktør på 21Søndag, Asien-korrespondent fra 2010-2014 og nyhedsvært på DR2 fra 2014-2015. Derefter var han redaktør på DR1-programmet Horisont, inden han blev DR's første Afrika-korrespondent i 2017.

 

Finn Borch Andersen

Chefen for PET
Finn Borch Andersen blev den 1. januar 2016 udnævnt PET-chef.

Han blev den 1. juni 2015 konstitueret i stillingen som PET-chef.

Jon Stokholm

Jon Ulrik Stokholm er en dansk højesteretsdommer.

Han blev cand. jur. 1975, blev beskikket som advokat 1978. Han fik møderet for Landsret 1978, møderet for Højesteret 1983, blev beneficeret 1991 og var medarbejder ved Kammeradvokaturen 1975-80. Dernæst var han medarbejder i Advokatfirmaet Niels Th. Kjølbye & Co. 1980-83, medindehaver 1984-85, medindehaver af Advokatfirmaet Poulsen, Vestergaard, Cadovius & Stokholm 1985-90 og medindehaver af Lind & Cadovius Advokataktieselskab 1990-2003, indtil Stokholm i 2003 blev udnævnt til højesteretsdommer.

Børge Dahl

Børge Dahl fratrådte i 2014 en af rigets fornemste juridiske stillinger som præsident for Højesteret og øverste repræsentant for den dømmende magt. Inden han i 1996 blev højesteretsdommer, havde han i 15 år været professor og institutleder ved CBS, Handelshøjskolen i København, og tidligere kandidatstipendiat og lektor ved Københavns Universitet.

Børge Dahl skal intruducere deltagerne på Justitia Akademi for samspillet mellem jura og politik. 

Henrik Øe

Den 7. oktober 2015 tiltrådte Henrik Øe som en af de 11 generaladvokater ved EU-domstolen. Han er tidligere Forbrugerombudsmand og har ydermere arbejdet som både fuldmægtig og chefkonsulent på EU-kontoret, hvorfra en stor del af hans ekspertise omkring EU-ret kommer. Henrik har været ekstern lektor i EU-konkurrenceret ved Københavns Universitet.

Henrik skal introducere de studerende for arbejdet som generaladvokat og dennes rolle i ved EU-Domstolen.

Henrik Rothe

Retspræsident ved Sø- og Handelsretten, cand.jur. fra Københavns Universitet i 1974, advokat amtsfuldmægtig i Vestsjællands Statsamt 1974-75, sekretariatsleder Amtsankenævnet i Vestsjælland 1975-78, dommerfuldmægtig, retsassessor ved Retterne i Næstved, Korsør, Sorø og Østre Landsret 1978-89, dommer i Slagelse 1989-95, generalsekretær i Det Danske Advokatsamfund fra 1995-2009.

Henrik Rothe skal fortælle om hans erfaringer med anvendelse af sagkyndige dommere i Sø- og Handelsretten.

Poul Bostrup

Poul Bostrup er retsformand i landsskatteretten. Han er cand.jur fra 1983 og arbejdede som fuldmægtig i Skatteministeriet i 1983-1985, ansat og senere partner hos Advokaterne Bredgade 3 i 1985-1992, drev selvstændig advokatvirksomhed 1992-2015, hvor han blev retsformand i Landsskatteretten. Poul førte som advokat en lang række principielle skattesager  og var medlem af Advokatrådets Skatteudvalg i en årrække, herunder 2009-2015 hvor han var formand for udvalget.

Poul Bostrup skal introducere de akademistuderende til retssikkerhed på skatteområdet.

Jørgen Steen Sørensen

Jørgen Steen Søren, var fra 2007 til 2012 Rigadvokat, hvorefter han afløste Hans Gammeltoft-Hansen som Folketingets ombudsmand. En stilling som han besidder i dag.

Jørgen skal introducere de studerende, til arbejdet som Folketingets ombudsmand, samt selve institutionen rolle i demokratiet.