Program forår 2023

Nedenfor kan du se programmet for Efterår 2022

Der kan forekomme ændringer og tilføjelser løbende. Gæster og oplægsholdere kommer på programmet i takt med, at vi får aftaler på plads.

Weekend 1: Retsstatens grundpiller og dens tilstand - 11. - 12. marts

Hvad bygger retsstaten på, og hvordan står det til med retsstaten i Danmark? Er alt godt, eller trænger den til et serviceeftersyn, og hvad bør vi i den forbindelse fokusere på? Flere grundrettigheder, øget gennemsigtighed eller flere sanktioner, når noget går galt?

LØRDAG - Retsstatens grundpiller

9.30-10.00 Ankomst, registrering, morgenmad og kaffe
10.00-11.00 Velkomst og introduktion til Justitia Akademi

v/ Gerd Sinding, leder af Justitia Akademi

11.00-11:15 Pause
11.00-12.45 Retsstatens aktuelle tilstand

v/ Professor Sten Schaumburg-Müller, Syddansk Universitet

12.45-13.30 Frokost

13.30-14.45 Retsstaten – lovens ord og den juridiske kultur

v/ Henrik Stevnsborg, professor, Københavns Universitet

14.45-15.00 Pause
15.00-16.15 Embedsværkets rolle i lovgivningsprocessen

v/ Anders Sparholt Jørgensen, Afdelingschef for lovafdeling i Justitsministeriet.

16.15-16.30 Pause
16.30-17.30 Public affairs i praksis: Professionel interessevaretagelse

v/ Rasmus Sand, public affairs consultant, Rud Pedersen Public Affairs

17:30-18.00 Refleksion over dagens temaer i grupper

v/ Gerd Sinding, leder af Justitia Akademi

18.00-18.30 Et glas inden maden
18.30 Middag

SØNDAG

Magtens tredeling – teori og realitet

Statsretten har gennem nogle år levet en lidt tilbagetrukket rolle, men under coronakrisen blev det igen tydeligt, hvor stor betydning for udøvelsen af vores grundrettigheder forholdet mellem de tre statsmagter og organiseringen af arbejdet i den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt rent faktisk har.

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-11.15 Retsstaten og retspolitikken i dag

v/ Rosa Lund (EL), Retsordfører og medlem af Folketingets Retsudvalg

11.15-11.30 Pause
11.30-12.45 Buffer eller bluff – Domstolsstyrelsen og den tredje statsmagt

v/ Bertil Frosell, landsdommer, Østre Landsret

12.45-13.30 Frokost

13.30-14.00 Afgang til Retten på Frederiksberg
14.00-15.30 Forholdet mellem domstolene, anklagemyndigheden, politiet og forsvarerne

  • Retspræsident Christian Lundblad, Retten på Frederiksberg
  • Mariam Khalil, Specialanklager hos National enhed for Særlig Kriminalitet
  • Advokat Thomas Brædder, Thomas Brædder Advokatfirma

 

 

Weekend 2: Børn og unges rettigheder og klimadagsordenens juridiske muligheder- 22. april - 23. april 2023

 

LØRDAG - Børn og unges digitale rettigheder

Dagen planlægges og afvikles i samarbejde med:

9.30-10.00 Ankomst, crossaint og kaffe
10.00-10.05 Velkommen og introduktion til dagens program

v/ Red Barnet & Justitia

11.15-11.30 Børn og unges rettigheder

v/ Johanne Schmidt-Nielsen, generelsekretær i Red Barnet og Amalie Bang, seniorjurist, Red Barnet

11.30-13.00 Status på unges online adfærd. Muligheder og udfordringer.

v/ TBA

13.00-13.45 Frokost
 13.45-15.00 Hvad sker der når man udsættes for digitale overgreb

v/ Psykolog, Red Barnet

15.00-15.15 Pause
15.15-16.30 TBA
16.30-16.45 Pause
16.45-18.00 TBA
18.00-18.30 Glas inden middag
18.30- Middag

SØNDAG - Internationale forpligtelser og samarbejde

Hvor store forskelle er der er egentlig på retskulturen i de lande, som har tiltrådt Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, eller er medlemmer af EU, og hvad betyder det for accepten i Danmark af afgørelserne fra henholdsvis Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-domstolen og de afgørelser, som danske domstole træffer med hjemmel i EU-lovgivningen?

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-11.30 Domstolens særlige fortolkningsmetode – og hvordan den adskiller sig fra fortolkning af dansk ret

v/ tidligere generaladvokat ved EU-domstolen Henrik Saugmandsgaard Øe, advokat, Gorissen og Federspiel

11.30-11.45 Pause
11.45-13.00 EU-strafferet og den danske retsfølelse

v/ Niels Fenger, Folketingets Ombudsmand

13.00-13.45 Frokost

13.45-15.00 Kan Danmark melde sig ud af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og hvilken virkning ville det have?

v/ TBA

15.00-15.30 Evaluering og farvel

 

 

Weekend 3: Digitalisering og internationale forpligtelser- 13. - 14. maj

LØRDAG - Digitalisering og brug af kunstig intelligens i det offentlige

9.30-10.00 Ankomst, crossaint og kaffe
10.00-11.15 Hvad skal vi med et digitaliseringsministerium?

Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i tænketanken Justitia, i dialog med formand for Folketingets IT- og Digitaliseringsudvalg Lisbeth Bech-Nielsen, MF (SF)

11.15-11.30 Pause

11.30-12.45 Digitaliserings- og ligestillingsministeriet – opgaver og udfordringer

v/ Repræsentant for det nyoprettede ministerium

12.45-13.00 Præsentation af Justitia Alumneforening
13.00-13.45 Frokost

13.45-15.00 Menneskeretlige udfordringer, der er ved at indføre kunstig intelligens

v/Ayo Næsborg-Andersen, lektor, Syddansk Universitet

15.00-15.15 Pause
15.15-16.30 Artificial Intelligence and Legal Disruption

v/ TBA

16.30-16.45 Pause
16.15-17.30 Refleksion over dagens temaer i grupper
17.30-18.00 Lidt til ganen inden maden.
18.00- Middag

SØNDAG - Klimadagsordenens juridiske muligheder

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-11.15  Klimaforandringer og statsforfatningsret

v/ Professor Linda Nielsen, Professor, Københavns Universitet

11.15-11.30  Pause
11.30-12.45  ESG – en vej til forandring eller en papirtiger?

v/ Advokat, Bech-Bruun

12.45-13.30  Frokost

13.30-15.00  Godt klædt på til at deltage i den offentlige debat

Debatøvelse

v/ Bjarke Steensbeck, Journalist, DR

15.00-15.30 Tak for i dag