Det siger de om akademiet

Her kan du høre, hvad tidligere studerende siger om Akademiet – hvorfor de har søgt ind, og hvad de har fået ud af det.

Forårsholdet 2021

“Jeg har haft tre virkelig gode weekender på akademiet, som jeg varmt vil anbefale andre at søge! Men får en dybere forståelse af retsstaten og udvalgte menenskerettigheder, og man kommer lige i spadestik dybere i forhold til vigtigheden af at beskytte disse/hvorfor de er vigtige, end man gør på studiet.”

“Det har været super givende at være en del af Justitia Akademiet. Det har virkelig givet mulighed for at fordybe sig i retsstaten og retssikkerheden, og hvordan ens egen opfattelse er af disse. Det har klædt en på til at diskutere for retsstaten og retssikkerheden men også helt generelt at fremføre valide argumenter.”

“På Justitia skabes et fortroligt rum med mulighed for at komme helt tæt på beslutningstagere og meningsdannere og hvor der samtidigt er plads til kritik, undren og refleksion. Et vigtigt supplement til jurauddannelsen og ikke mindst en fantastisk mulighed for at udvide sit sociale og faglige netværk.”

“Jeg vil anbefale Justitia Akademi til alle debatlystende og nysgerrige jurastuderende, der ønsker et spændende supplement til jurastudiet. Akademiet har med sit høje faglige niveau, gode sociale samvær og super interessante oplægsholdere indfriet alle forventninger.”

“Et fantastisk givende akademi, der giver stof til eftertanke og muligheden for at sparre med oplægsholdere og studerende med samme interesser. Jeg vil på det kraftigste opfordre alle til at ansøge om at komme med på Justitia Akademi – det vil I ikke fortryde :)”

Efterårsholdet 2019

“Akademiet er virkelig anbefalelsesværdigt til alle jurastuderende, da det er et kanon break fra “tavle” undervisningen på universitet, eftersom det sætter gang i en masse ting oppe i hovedet og man får vendt og anskuet tingene fra flere forskellige perspektiver.”

“Justitia Akademi har været en øjenåbnende, lærerig og social oplevelse. Den teoretiske viden fra jurastudiet er blevet koblet sammen med praktiske erfaringer fra førende forskere og eksperter, der har stillet skarpt på aktulle retssikkerhedsmæssige problemstillinger indenfor deres juridiske område. Derudover har jeg mødt en masse spændende jurastuderende fra hele landet, der deler samme engagement for at retssikkerhed, demokrati og rettigheder. Justitia Akademi er anbefalelsesværdigt for alle kommende jurister, der vil skærpe sine debatevner, kritisk tænkning, udvide den juridiske horisont og blive klogere på aktuelle retssikkerhedsproblemstillinger indenfor forskellige områder i det danske samfund.”

“Jeg har haft tre rigtig gode weekender på Justitia Akademi med spændende oplægsholdere og dygtige medkursister, som virkelig var med til at sætte gang i nogle gode debatter. Jeg vil klart anbefale dette kursus til alle jurastuderende, der ønsker at udfordre sig selv og lære om juraen og jurister rolle i samfundet uden for de trygge rammer på universitet.”

Jeg har lært rigtigt meget om retssikkerhed og retssikkerhedsmæssige udfordringer samt jura i kontekst. Alle mine forventninger blev indfriet, og jeg kan varmt anbefale Justitia Akademi.

 

“Akademiet er virkelig værd at deltage i. Oplægsholderne er outstanding og mange af oplæggene sidder i kroppen længe efter.”

Alle, der har været omkring akademiet, har gjort deres bedste for, at vi som deltagere fik en god oplevelse. Det faglige niveau er tårnhøjt, og det sociale liv omkring gør opholdet sjovt, selvom dagene er lange.

 

Forårsholdet 2019

“På akademiet får du mulighed for at beskæftige dig med emner, der kun introduceres i begrænset omfang under studiet. De øvrige deltagere er engageret og man kan sammen skabe rammerne for nogle udfordrende og lærerige debatter med oplægsholderne. Derudover er det et privilegium at få muligheden for at debatere i så småt en forum med så kompetente oplægsholdere. Justitia Akademi giver en suveræn mulighed for at opnå indsigt i, hvordan juraen anvendes i praksis, og jeg kan kun anbefale, at man søger om optagelse.”

“Et fremragende forløb som jeg kun kan anbefale til andre jurastuderende. Man får mulighed for at stille sig kritisk over for en række relevante emner, men samtidig bliver man udfordret på samme emne.”

“Jeg kan varmt anbefale alle jurastuderende at søge Justitia Akademi, uanset om man ikke har det store kendskab til emnerne i forvejen. Det er enormt givende og lærerigt at blive undervist af så dygtige og interessante mennesker sammen med andre meget engagerede og spørgelystne studerende.”
“Akademiet er et godt supplement til studiet, hvor du får mulighed for at dykke ned i hensynene, konsekvenserne og politikken bag juraen sammen med jurastuderende fra hele landet”
“Søg! Akademiet giver – udover et større netværk – indsigt i og perspektiv på en række af de retssikkerhedsmæssige udfordringer, der knytter sig bl.a. terror, digitalisering, udlændingeområdet mv.”
“Justitia Akademiet giver det kritiske indblik på den juridiske faglighed, som universitet svigter at give. Det kan kun anbefales til alle jurastuderende!”

Efterårsholdet 2018

“At deltage i Justitia Akademi har været en af de mest givende og interessante forløb under hele mit studieforløb. Jeg har kun ros til overs, og jeg kan varmt anbefale det!”

“Justitia Akademiet klæder dig på til at diskuttere retsikkerhedsmæssige emner på et høj fagligt niveau gennem humor og professionalisme. Der er vilje og ekspertise til at behandle de mest komplicerede spørgsmål i spændingsfeltet mellem jura, politik og teknologi.”

“Som jurastuderende på Københavns Universitet, kan man mangle et forum for os studerende som er interesseret i menneskerettigheder, retssikkerhed og retsstaten – Justitia Akademi giver alt det og meget mere, med et imponerende program, de dygtigste oplægsholdere og skarpe og engagerede deltagere. Det er det bedste jeg har deltaget i, og jeg kan kun give de varmeste anbefalinger!”
“Jeg har fået en bredere og samtidig mere dybtegående forståelse af nogle af de, efter min mening, absolut mest spændende emner oppe i tiden. Jeg føler, at jeg har modtaget en priviligeret mængde af viden og erfaring fra profiler med en helt særlig indsigt på områderne. Viden, der gør, at jeg kan forholde mig mere kvalificeret og nuanceret til grundlæggende komplekse problemstillinger. Søg ind på Justitia Akademi hvis du også vil vide mere, end det du kan læse dig til.”
“Justitia Akademiet burde være en obligatorisk del af den danske jurauddannelse og kan anbefales til alle jurastuderende, som ønsker et bedre kendskab til frihedsrettigheder m.m.”
Det er et ekstremt givende og udviklende Akademi. Jeg har manglet denne form for faglige og personlige udvikling under mit studie. Akademiet har givet mig flere kompetencer og forståelse for hvordan man bruger juraen i debattens verden. Jeg har fået lyst til at arbejde mere med borgerrettigheder! Man får desuden et fint diplom og en masse søde, sjove og seriøse bekendtskaber som brænder for juraen ligeså meget som en selv!