Justitia Akademi Alumneforening

Som tidligere deltager på Justitia Akademi, har man mulighed for at melde sig ind i Alumneforeningen for Justitia Akademi.

Alumneforeningen blev stiftet af en række tidligere akademister i januar 2020, og har igennem faglige og sociale arrangementer til formål at forene tidligere akademister på tværs af årgangene, jurastuderende såvel som færdiguddannede jurister, samt at styrke netværket blandt landets jurastuderende og jurister med fælles interesse for frihedsrettigheder, demokrati og retssikkerhed.

Alumneforeningen anser - på samme måde som Justitia Akademi - demokrati, grundlæggende frihedsrettigheder og borgernes retssikkerhed som emner, der ikke blot er højakutelle i den samfundsmæssige debat, men som udgør nogle af grundstenene i en retsstat som den danske, og som det derfor er nødvendigt og aktuelt, at jurister og advokater bliver ved med at forholde sig til, uanset hvilke faglige specialretninger, man beskæftiger sig med.

Ved at samle de jurister, der tidligere har deltaget på Justitia Akademi, kan der bygges videre på den viden og de interesser, som er opnået på akademiet, og der vil ligeledes være sikret et højt fagligt niveau og et dybt engagement.

Man melder sig ind i Alumneforeningen ved at sende en mail til justitia.alumne@gmail.com, hvor man skriver 1) sit fulde navn, 2) hvilken Justitia Akademi årgang man har været på, samt 3) hvilket universitet, man er/var tilknyttet som studerende. Der skal dertil betales et kontingent (årligt) på 50 kr. til foreningens bankkonto: reg. nr.: 9570, konto nr.: 13210462.

 

Heldagsseminar d. 15. april 2023

Midt i april 2013 afholdt alumneforeningen deres første store arrangement - Det hele i akademiets ånd. De samlede en række spændende oplægsholdere, herunder professor og konstitueret dommer Frederik Waage, forsvarsadvokat og psykolog Karoline Normann og advokat og partner hos Kammeradvokat Tomas Ilsøe Andersen, Formand for Folketingets Retsudvalg Steffen Larsen (LA) og Nina Palesa Bonde, Formand, Dommerfuldmægtigforeningen, som var med til at skabe en dag fyldt med nye indsigter og viden om retssystemet.

Vi stillede spørgsmål som: Hvordan påvirker presset på retssystemet mennesker og virksomheder, der gør brug af domstolene? Påvirker det retfærdigheden? Og hvordan kan vi løse problemerne både nu og på lang sigt? Efter oplæggene serverede vi drinks efterfulgt af en lækker 3-retters menu, hvor gæsterne kunne netværke og fortsætte diskussionerne.

Tag et kig på vores billeder fra eventet og se, hvad du kan forvente, hvis du deltager i fremtidige alumneforeningsarrangementer.