Om akademiet

Akademiets formål

Justitia Akademi er et akademi for landets bedste jurastuderende med interesse for retsstaten, frihedsrettigheder og retssikkerhed.

Demokrati, grundlæggende frihedsrettigheder og borgernes retssikkerhed er emner, der ikke blot er højaktuelle i den samfundsmæssige debat, men som også udgør nogle af grundstenene i en retsstat som den danske, og som det derfor er nødvendigt og aktuelt, at kommende jurister og advokater kan forholde sig til, uanset hvilke faglige specialeretninger man kommer til at beskæftige sig med videre i sin karriere.

Tænketanken Justitia og Dreyers Fond har derfor oprettet et Akademi, som:

  • Giver dig indblik i praktisk viden og grundlæggende teorier om grundlæggende menneskerettigheder, demokrati og retssikkerhed
  • Ruster dig til selv at kunne forholde dig til og tage aktiv del i den samfundsmæssige debat om disse emner.
  • Giver dig mulighed for at opbygge et netværk blandt andre af landets jurastuderende og relevante personer med fælles interesse for frihedsrettigheder, demokrati og retssikkerhed.

På Akademiet vil du således få en hel unik mulighed for at få undervisning om retsstatens byggesten af førende universitetsforskere, advokater og juridiske praktikere fra den offentlige og private sektor. Du får mulighed for at opbygge et interessemæssigt fællesskab med andre studerende og lære, hvordan du kan identificere og inddrage retssikkerhedsmæssige hensyn i din videre professionelle karriere, som enten advokat eller jurist i centraladministrationen og erhvervslivet.

Justitia Akademi skal således være med til at skabe en kultur, hvor fremtidens ledende jurister i højere grad er opmærksomme på og bekendte med væsentligheden af retssikkerhed og frihedsrettigheder, uanset hvilket retsområde de til dagligt arbejder med.

Akademiets forløb:

Et kursusforløb på Justitia Akademi vil forløbe over 1 semester, og der vil være optagelse til både et forårssemester og et efterårssemester. For at kurset ikke kommer til at forstyrre de almindelige studier, vil undervisningen på Justitia Akademi blive afholdt over 3 weekender per semester. Herudover vil der samlet for begge hold (forårs- og efterårsholdet) blive afholdt et sommerkursus som en del af semesteret. På sommerkurset vil der også blive inviteret nyudannede jurister og fuldmægtige.

 

 

Optagelse:

Læs mere om, hvordan du søger om optagelse på Akademiet her

Læs mere om programmet for det kommende semester her