PROGRAM – FORÅR 2020

Nedenfor kan du se programmet for forårssemesteret 2020

Der kan forekomme ændringer og tilføjelser løbende. 

WEEKEND 1 - RETSSTATENS FUNDAMENT - 29. FEBRUAR. - 1. MARTS (Klik for at folde ud)

LØRDAG

9.30-10.10 Ankomst, crossaint og kaffe
10.10-11.00 Introduktion til akademiet, hinanden og fælles forberedelse forud for næste oplæg.

v/ Morten E. G., akademichef

11.00-12.00 Historien bag Justitia – hvad er historien bag Justitia, og hvad er tænketankens rolle i dag?

v/ Jacob Mchangama, direktør for Justitia 

12.00-13.00 Frokost
13.00-14.00 Retsstaten i perspektiv.

v/ Jacob Mchangama, direktør for Justitia 

14.00-.15:00 Jonas Christoffersens syn på advokatgerningen i relation til menneskerettigheder

v/ direktør, advokat Jonas Christoffersen, Institut for Menneskerettigheder

15.00-15.30 Kaffepause
15.30-15.40 Fælles forberedelse til næste oplægsholder
15.40-17.00 Hvad er bevægelserne i advokatbranchen i disse år, særligt i forhold til uafhængighed, faglige og etiske standarder og konkurrence fra andre fagligheder.

V/ Lise Krüger Andersen, leder af tilsynsafdelingen, Advokatsamfundet

17.00-17.20 Fælles forberedelse til næste oplægsholder
17.20-18.30 Hvad er det for en rolle som strafferetsadvokater spiller i vores retssamfund, og har der været en udvikling heri?

/v Kåre Pihlmann, advokat med speciale i strafferet.

18.30-19.30 Middag
19.30-20.30 Opsamling og refleksioner over dagens program v/ Morten E. G., akademichef

SØNDAG

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.15  Kick off og forberedelse af næste oplægsholder v/ Morten E. G., akademichef
10.15-11.15 Advokatbranchen i udvikling – set fra en dommers perspektiv.

v/ Christian Lundblad, Retspræsident, Retten på Frederiksberg

11.15-12.30  Hvad er bevægelserne i advokatbranchen i disse år, særligt i forhold til uafhængighed, faglige og etiske standarder og konkurrence fra andre fagligheder.

v/ Andrew Hjuler Chrichton, generalssekretær i Advokatsamfundet

12.30-13.30  Frokost
13.30-13.40  Fælles forberedelse til næste oplægsholder
13.40-15.00 Er de faglige grænser for rådgivning inden for skatteret under udvikling, og hvad betyder det for, hvem der er den bedste rådgiver?

Debat imellem FSR (danske revisorer) og Danske Advokater.

Debat imellem direktør for FSR Charlotte Jepsen og Paul Mollerup, direktør, Danske Advokater

15.00-16.00 Fælles opsamling, refleksion og diskussion. v/ Morten E. G., akademichef

Første weekend handler om retsstatens fundament. Både i forhold til den retlige ramme, det retshistoriske ophav og det praktiske retsliv. På denne første weekend har vi et særligt fokus på advokatstandens rolle i vores retssamfund og den udvikling, som branchen befinder sig i.

WEEKEND 2 - TILLID TIL MYNDIGHEDERNE - ELLER MANGEL PÅ SAMME -28. MARTS .-29. MARTS

Anden weekend bærer overskriften ”tillid til myndighederne – eller mangel på samme”. Under denne brede kasket dykker vi ned i nogle af de svigt, der i de senere år har sat tilliden til myndighederne under pres, og som er oftest er kendetegnet ved, at det er retssikkerhed eller mangel på samme, der er på spil. Vi vil bl.a. behandle den såkaldte teledatasag, operation Nordlys, logningsregler, kontrol med efterretningstjenesterne og mange andre emner.

WEEKEND 3 - TEKNOLOGIENS INDTOG I JURAEN - 25. - 26. APRIL

På tredje weekend sætter vi fokus på teknologiens og digitaliseringens indtog i juraens verden. Igennem kompetente oplægsholdere vil vi se nærmere på den nyeste teknologi bl.a. i form af blockchain teknologi, udbredelsen af kunstig intelligens mv., der på mange måder kan gå hen og revolutionere juristens fremtidige arbejdsområder og metoder. Der vil blive gode muligheder for både at diskutere dataetik og i det hele taget forholde sig til de juridiske og etiske udfordringer, som udviklingen rejser.