PROGRAM – FORÅR 2021

Nedenfor kan du se programmet for forårssemesteret 2021

Der kan forekomme ændringer og tilføjelser løbende. Gæster og oplægsholdere kommer på programmet i takt med, at vi får aftaler på plads.

Weekend 1 - Retsstatens fundament

RETSSTATENS FUNDAMENT - 8. – 9. MAJ (Klik for at folde ud)

LØRDAG

9.30-10.00 Ankomst, crossaint og kaffe
10.00-10.05 Velkomst til akademiet

v/ Christina Egelund

10.05-10.40 Velkommen til akademiet

v/ Jacob Mchangama, direktør, Justitia og Claus Barret, formand for bestyrelsen

10.40-11.00 Initiering til weekendens program

v/ Christina Egelund

11.00-12.20 Nutidens borgerlighed og opgøret om retsstaten fra 2001 og frem

v/ Søren Pind, tidl. Justitsminister.

12.20-13.00 Frokost
13.00-14.15 Retsopgøret efter besættelsen

v/ Ditlev Tamm, professor emeritus, KU

14.15-15.1 Grundloven i praksis

v/ Jørgen Albæk, Professor emeritus, Aarhus Universitet

15.10-15.30 Kaffe
15.30-17.00 Hvad er en retsstat? Juraen og historien

v/ Jacob Mchangama, grundlægger og direktør, Justitia

17.00-17.10 Pause
17.10-18.20 Fælles opsamling på dagen program

v/ Christina Egelund

18.30-20.00 Middag
20.00-20.30 Initiering til i morgen og resten af akademiforløbet

v/ Christina Egelund

SØNDAG

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-11.00  70’ernes totalitarisme

v/ Pelle Dragsted, tidl. MF, forfatter

11.00-12.00 Oplysning som grundlag for demokratiet. Historien om offentlighedsloven

v/ Christina Egelund

12.00-13.00  Frokost
13.00-15.00 

Den fjerde statsmagt. Pressens virke som katalysator for indsigt og oplysning.

v/ Jesper Tynell, journalist, DR., og forfatter til bl.a bogen ”Mørkelygten”

15.00-15.30

Fælles evaluering og refleksion

v/ Christina Egelund

Første weekend handler om retsstatens fundament. Både i forhold til den retlige ramme, det retshistoriske ophav og det praktiske retsliv.

Historien, juraen, politikken –og truslerne.

Hvilke er det grundlæggende principper, hvad opstod de af, hvordan er de indskrevet i love og konventioner og hvilke trusler er der mod retsstatens fundamentale principper? Retsstaten i teori og i praksis.

Weekend 2

BARNETS DAG OG ERHVERVSLIVETS RETSSIKKERHED - 29. - 30. MAJ (Klik for at folde ud)

LØRDAG – BARNETS DAG

I samarbejde med:

9.30-10.00 Ankomst, crossaint og kaffe
10.00-10.05 Velkommen og introduktion til dagens program

v/ Red Barnet & Justitia

10.05-10.55 Delt uden samtykke: Simone fortæller sin historie om den krænkelse og det forløb, hun var igennem, da hendes ekskæreste delte nøgenbilleder af hende.
10.55-11.00 Pause
11.00-12.50 Introduktion til Børnekonventionen, historien, mekanismerne omkring den og betydningen ifht. dansk lov.

v/ Red Barnets børnerettighedsjurist

12.50-13.20 Frokost
13.20-14.30 De psykologiske implikationer ved digitale overgreb

v/ Per Frederiksen, psykolog, Red Barnet

Inkl. groomingsagerne fra Esbjerg.

14.30-14.40 Pause
14.40-15.20 Case: Dianalund

v/ Ane Lemche, psykolog, Red Barnet

15.20-16:20 De juridiske dilemmaer

v/ Gerd Sinding, jurist, konsulent hos Justitia

16.20-16.40 Kaffepause
16.40-17.45 Efterforskning og forebyggelse

v/ Sisse Birkebæk, Politikommissær og leder af Forensic, Datasikring og Forebyggelse i NC3

17.45-18.15

Opsamling og refleksion over dagen i grupper

18.30 Middag
19.30-20.30 Besøg af Justitia Akademis Alumneforening

SØNDAG – RETSSIKKERHED FOR ERHVERVSLIVET

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.10  Initiering af dagens program

v/ Christina Egelund

10.10-11.10 Sø- og Handelsretten

v/ Henrik Rothe, tidl. præsident for Sø- og Handelsretten, projektleder for retssikkerhed for erhvervslivet, Justitia

10.10-11.25 Pause
11.25-12.45 Retssikkerhed og juridiske tvister for erhvervslivet under Covid-19

v/ Henrik Rothe, tidl. præsident for Sø- og Handelsretten, projektleder for retssikkerhed for erhvervslivet, Justitia

12.45-13.30  Frokost
13.30-15.00  Fremtidens advokat for erhvervslivet.

Retssikkerhedens frontkæmpere?

v/ Paul Mollerup,  adm. direktør, Danske Advokater

15.00-15.10

Fælles refleksion og evaluering

v/ Christina Egelund

Weekend 2 har fokus på to forskellige temaer: retssikkerhed for børn i samarbejde med Red Barnet på dag 1 og retssikkerhed for virksomheder på dag 2. På barnets dag zoomer vi ind på digitale krænkelser på børn: hvilke psykiske dynamikker er i spil, og hvordan kan der laves bedre regulering med henblik på at styrke barnets retssikkerhed på de digitale platforme.  Hvordan afvejes balancen mellem frihed og beskyttelse af børn og unge?  På dag 2 er det virksomhedernes retssikkerhed, der sættes under lup. Vi går tæt på virksomhedernes retsstilling under coronakrisen, herunder sagen om aflivning af mink.

Weekend 3

RETSSTATEN TIL POLITISK FORHANDLING OG DEMOKRATIET I TECH-GIGANTERNES VOLD - 12. - 13. Juni (Klik for at folde ud)

LØRDAG – DET POLITISKE KANDESTØBERI

9.30-10.00 Ankomst, crossaint og kaffe
10.00-11.00 Retsstaten i den offentlige debat

v/ Christina Egelund

11.00-12.00 Ombudsmandsinstitutionen

v/ ombudsmand Niels Fenger

12.00-12.45 Frokost
12.45-.14:00 Medietræning Dos and don’ts i offentlig debat

2 cases til debatøvelse.

v/ journalist Bjarne Steensbeck, DR (P1 Morgen og Deadline)

14.00-14.15 Pause
14.15-15.00 Kan man være advokat og blande sig i den offentlige debat?

v/ advokat Jonas Christoffersen, tidl. direktør i Institut for menneskerettigheder

15.00-16.30 Det politiske forhandlingsrum – hvilken politisk valuta er retsstaten?

v/ Mark Thorsen, tidl. mangeårig rådgiver i Venstre og for Inger Støjberg

16.30-16.45 Pause
17.00-18.00 Lær at skrive et debatindlæg eller en kronik til avisen

v/ Søren Staghøj, kommunikation, Justitia

18.00-18.30 Opsamling og fælles refleksion over dagens program

v/ Christina Egelund

18.30-20.00 Middag

SØNDAG – DEMOKRATI OG YTRINGSFRIHED I TECH-GIGANTERNES ÆRA

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.30 Da jeg mødte facebook-muren og hvad det gør ved vores demokrati

v/ Lars Løkke Rasmussen, tidl. statsminister (med online)

10.30-11.30 Ytringsfrihed, fake news og den demokratiske samtale i tech-giganternes vold

v/ Jacob Mchangama, direktør, Justitia

11.30-12.30 Algoritmer og datastrømme –en trussel mod demokratiet?

v/ Klavs Birkholm, direktør for Tænketanken TeknoEtik

12.30-13.00 Frokost
13.00-14.00

Den fri og kritiske presse i en tid, hvor den offentlige debat foregår på  sociale medier

v/ journalist Clement Kjersgaard

14.30-15.15

Tak for denne gang. Afslutning og evaluering på akademiet

v/ Christina Egelund

DAG 1: DET POLITISKE KANDESTØBERI

Den politiske forhandling –kom med ind i det politiske maskinrum i tilblivelsen af nogle af de love, der ud fra et retssikkerhedsmæssigt perspektiv er mest omdiskuterede. Mød nogle af de politikere, journalister og embedsmænd, der er eller har været med i de politiske beslutningsprocesser.

DAG 2: DEMOKRATI OG YTRINGSFRIHED I TECH-GIGANTERNES ÆRA

En afgørende forudsætning for demokratiet er adgangen til oplysning for borgerne og tilstedeværelsen af en fri presse, som på borgernes vegne er kritisk vagthund overfor magthavere og myndigheder. Hvordan passer tech-giganterne og de sociale medie platforme ind i det skisma, og hvordan kan de evt. reguleres?