PROGRAM – FORÅR 2019

Nedenfor kan du se programmet for forårssemesteret 2019.

Der kan forekomme ændringer og tilføjelser løbende. 

WEEKEND 1 - RETSSTATENS FUNDAMENT - 2.-3. FEBRUAR 2019 (KLIK - FOLD UD)

LØRDAG

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-11.00 Introduktion til Justitia, akademiet og hinanden samt fælles forberedelse forud for næste oplæg. v/ Morten E. G.
11.00-12.30 Regelgrundlaget for retsstaten / oplæg og debat imellem professorer fra Aarhus og Københavns universitet v/ professor Michael Hansen Jensen, Århus Universitet og professor Jens Elo Rytter, Københavns Universitet
12.30-13.20 Frokost
13.20-13.30 Fælles forberedelse forud for næste oplæg v/ Morten E. G.
13.30-14.45 Justitsministeriets rolle i lovgivningsprocessen v/ Anders Sparholt Jørgensen, kontorchef, stats- og menneskeretskontoret,  Justitsministeriet
14.45-15.00 Kaffepause
15.00-15.10 Fælles forberedelse til næste oplægsholder v/ Morten E. G.
15.10-16.25 Domstolsprøvelse af loves grundlovsmæssighed
16.25-16.40 Pause
16.40-16.50 Fælles forberedelse forud for næste oplægsholder v/ Morten E. G.
16.50-18.20 Det retsfilosofiske grundlag for retsstaten v/ Karen Dyekjær, lektor i retsfilosofi og senior konsulent, DLA Piper
18.20-18.50 Refleksion, opsamling og forberedelse til næste oplægsholder v/ Morten E. G.
18.50-19.50 Middag
19.50-21.00 Retsstaten i perspektiv v/ Jacob Mchangama, direktør, Justitia
21.00-21.10 Afslutning og afrunding af dagen

SØNDAG

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.15  Kick off og forberedelse af næste oplægsholder v/ Morten E. G.
10.15-11.15  Arbejdet som journalist I skrøbelige lande uden retsorden v/ Søren Bendixen, Afrika korrespondent, DR
11.15-12.30  Debatøvelse – lær at forsvare dine synspunkter v/ Morten E. G.
12.30-13.20  Frokost
13.20-13.30  Fælles forberedelse forud for næste oplægsholder v/ Morten E. G.
13.30-15.00 Politisk debat: har vi brug for en ny grundlov?
Debat imellem folketingspolitikere fra rød og blå blok.
15.00-16.00 Fælles opsamling, refleksion og diskussion. v/ Morten E. G.

Første weekend handler om retsstatens fundament. Både i forhold til den retlige ramme og det praktiske retsliv, men også den mere filosofiske og idehistoriske baggrund. Ydermere perspektiveres til lande uden en retsorden og afsluttes med en decideret politisk debat om behovet for en ny grundlov.

WEEKEND 2 - RETSSIKKERHEDSASPEKTER I DANSK RET - 2.-3. MARTS 2019 (KLIK - FOLD UD)

LØRDAG

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.15  Kick off v/ Morten E. G.
10.15-11.45 Er retssikkerhed for alle – også udlændinge? v/ Professor Jens Vedsted-Hansen, Aarhus Universitet

Der er i disse år særlig fokus på udlændingestramninger, som rejser en række retssikkerhedsmæssige spørgsmål samt spørgsmål om menneskerettighederne. Hvor langt er vi som retssamfund parat til at gå for at løse udfordringer så som barnebrude iblandt herboende udlændinge? Lever personer på tålt ophold under rimelige og proportionelle forhold? Er det rimeligt at sætte en karensperiode på familiesammenføringer for bl.a. syriske flygtninge?

Politisk debat med blandt andre Anders Vistisen, cand.jur., MEP for Dansk Folkeparti

11.45-12.30  Debatøvelse v/ Morten E. G.
12.30-13.20  Frokost
13.20-13.30  Fælles forberedelse forud for næste oplæg v/ Morten E. G.
13.30-14.45 Hvordan bliver udlændingepolitik til? – et indblik i maskinrummet

v/ Mark Thorsen, Særlig Rådgiver for integrationsminister Inger Støjberg

14.45-15.00  Kaffepause
15.00-15.10  Fælles forberedelse til næste oplægsholder v/ Morten E. G.
15.10-16.25 Udlændingeret fra ministerielt perspektiv v/ Christian Hesthaven, Departementschef, Udlændinge og integrationsministeriet

Hvordan arbejder IUM med at indfri de politiske intentioner under respekt for grundloven, EMRK og grundlæggende retsstatslige principper?

16.25-16.40  Pause
16.40-16.50  Fælles forberedelse forud for næste oplægsholder v/ Morten E. G.
16.50-17.50 Forebyggelse og behandling af torturofre i Danmark v/ Elna Søndergaard, senior juridisk rådgiver, Dignity

Fokus på organisationen Dignitys arbejde og torturofres forhold i Danmark. Mange af dem er udlændinge og befinder sig i en særlig sårbar situation – hvordan tager Danmark som samfund sig af denne gruppe? Hvad laver juridisk afdeling i Dignity?

17.50-18.00  Fælles forberedelse til næste oplægsholder v/ Morten E. G.
18.00-18.45  Retssikkerhed for udlændinge – set fra en udlændingeadvokats virkelighed.
18.45-19.15  Refleksion og opsamling v/ Morten E. G.
19.15-20.15  Middag
20.15-21.00  Skriveværksted – lær at lave et godt debatindlæg
21.00-21.10  Afslutning og afrunding af dagen v/ Morten E. G.

SØNDAG

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.15 Kick off og forberedelse af næste oplægsholder v/ Morten E. G.
10.15-11.15 Menneskeretten i det politiske spil – fokus på udlændinge

v/ Jonas Christoffersen, direktør, Institut for menneskerettigheder

11.15-11.25  Fælles forberedelse til næste oplægsholder v/ Morten E. G.
11.25-12.30  Retspolitik i en politisk virkelighed
v/ retspolitiker
12.30-13.20  Frokost
13.20-13.30  Fælles forberedelse forud for næste oplægsholder v/ Morten E. G.
13.30-15.00 Dommer, anklager, forsvarer

Straffesagens gang. Hvordan ser retssikkerhedsaspektet ud fra de tre grundlæggende funktioner i en straffesagsgang?

Ved:

15.00-16.00  Fælles opsamling, refleksion og diskussion. v/ Morten E. G.

På weekend 2 er der fokus på aspekter af retssikkerhed, når der dykkes ned i to specifikke retsområder, nemlig udlændingeret og strafferet. I løbet af weekenden sættes et kritisk lys på udviklingen inden for retssikkerhed igennem oplægsholdere og debattører, der både har et stærkt juridisk og en mere praktisk eller politisk indsigt.

WEEKEND 3 -TERRORBEKÆMPELSE I INDLAD OG UDLAND - 6.-7. APRIL 2019 (KLIK - FOLD UD)

LØRDAG

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.15  Kick off v/ Morten E. G.
10.15-11.15  Hverdagen som journalist og mediernes rolle i at være en kritisk vagthund – den 4. statsmagt om man vil. Særlig fokus på mediernes rolle i at afdække svigt fra myndighedernes side som eksempelvis i Tibetsagen eller i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationale missioner. v/ journalist
11.15-11.25  Fælles forberedelse til næste oplægsholder v/ Morten E. G.
11.25-12.25 Balancen imellem grundlæggende rettigheder og terrorbekæmpelse – tilsyn med myndighederne.

v/ Emil Greve, sekretariatschef, Tilsynet for efterretningstjenesterne

12.25-13.00 Frokost
13.00-13.10  Fælles forberedelse forud for næste oplæg v/ Morten E. G.
13.10-14.40  Hvordan arbejder PET med terrorbekæmpelse i Danmark? Hvilke dilemmaer rejser det i den praktiske virkelighed i forhold til individets grundlæggende rettigheder? v/ Finn Borch Andersen, Chefen for PET, PET
14.40-15.00  Kaffepause
15.00-15.10  Fælles forberedelse til næste oplægsholder v/ Morten E. G.
15.10-16.10 En personlig beretning om efterretningstjenesters magt i særlige sager
16.10-16.40 Pause
16.40-16.50 Fælles forberedelse forud for næste oplægsholder v/ Morten E. G.
16.50-18.20 Politisk debat om terrorbekæmpelse imellem en rød og blå politiker ud fra spørgsmålet:

  1. Hvor går grænsen for myndighedernes – konkret efterretningstjenestens – muligheder i Danmark? Har myndighederne de rette værktøjer eller skal der flere på bordet?
  2. Har Danmark et ansvar for terrorbekæmpelse i udlandet igennem deling af information, deltagelse i krigsførelse eller lignende? Hvor går grænsen for dette ansvar?

Ved blandt andre Michael Aastrup, MF, Venstre

18.20-18.50  Refleksion, opsamling og forberedelse til næste oplægsholder v/ Morten E. G.
18.50-19.50 Middag
19.50-21.00  Ytringsfrihed under lup v/ Jacob Mchangama, direktør, Justitia

SØNDAG

9.30-10.00 Ankomst, morgenmad og kaffe
10.00-10.15 Kick off og forberedelse af næste oplægsholder v/ Morten E. G.
10.15-11.15 Dansk forsvar i udlandet
Hvordan medvirker dansk forsvar i international terrorbekæmpelse?

v/ General Bjørn Bisserup, forsvarschef, Forsvaret

11.15-11.25  Fælles forberedelse til næste oplægsholder v/ Morten E. G.
11.25-12.30  Terrorbekæmpelse i udlandet, FE’s rolle

Hvordan arbejder dansk forsvar og FE med terrorbekæmpelse i udlandet? Hvilke dilemmaer rejser det i den praktiske virkelighed bl.a. i forhold til individets grundlæggende rettigheder?” v/ departementschef for Forsvarsministeriet, fhv. chef for FE, Thomas Ahrenkiel

12.30-13.20  Frokost
13.20-13.30  Fælles forberedelse forud for næste oplægsholder v/ Morten E. G.
13.30-15.30 Retlige dilemmaer ved moderne krigsførelse fra et praktisk blik

Retlige spørgsmål har over årene fyldt en del i dansk krigsdeltagelse og har bl.a. ledt til den omfattende militærmanual fra Forsvarsministeriet. Hvad er de største retlige dilemmaer, og hvordan håndterer vi disse fra dansk side?

v/ Asif Parbst, kontorchef, Forsvarsministeriet

Retlige dilemmaer ved moderne krigsførelse fra et akademisk synspunkt
v/ Anders Henriksen tidl. professor MSO på Københavns Universitet

Perspektiv fra virkeligheden – rollen som red card holder i luftkampen imod ISIL, v/ Generalmajor Anders Rex, Chef for Flyverstaben

Efter oplæggende er der mulighed for dialog og spørgsmål til oplægsholderne.

15.30-16.00  Fælles opsamling og afslutning. v/ Morten E. G.

På weekend tre er der fokus på terrorbekæmpelse i både indland og udland. Terrorbekæmpelse rejser en række retssikkerhedsmæssige spørgsmål og overvejelser, ligesom dansk deltagelse i internationale missioner gør det. Igennem både juridiske oplæg og indspark fra virkeligheden sætter vi fokus på disse spørgsmål og grundlæggende dilemmaer.